Oproep aan Provinciale Staten om steungroep tegen afvalwater te steunen

De Overijsselse Statenfracties van CDA, VVD, D66, SP, PvdA, SGP en 50plus hebben tijdens de Statenvergadering vandaag een motie ingediend waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om de stuurgroep ”Stop Afvalwater Twente” te steunen.Â

Bovendien vragen de partijen Gedeputeerde Staten de resultaten van de petitie van de stuurgroep in te brengen bij de begeleidingscommissie.

Draagvlak

De begeleidingscommissie onderzoekt de alternatieven voor de injectie van afvalwater. De partijen vinden dat die commissie niet alleen oog moet hebben voor de technische alternatieven, maar ook een goed beeld moet hebben van het draagvlak in Twente.

Volgen de partijen laat het ontstaan van de projectgroep “Stop Afvalwater Twente” zien dat er weinig draagvlak is voor de injecties. 

Onvoldoende bekend

Veel partijen in de Overijsselse Staten vinden dat het afvalwater, dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek niet de grond in mag. De gevolgen en risico’s op lange termijn zijn onvoldoende bekend. Zolang er niet met zekerheid gesteld kan worden dat er geen nadelige gevolgen zijn van de injectie van het afvalwater, willen Provinciale Staten dit water niet in de Twentse bodem.

De partijen verwachten dat Gedeputeerde Staten haar verantwoording neemt en het voorbereiden van het intrekkingsverzoek aan het Ministerie van Economische Zaken voor de afgegeven vergunning aan de NAM vervolgt. 

Meer over dit onderwerp:
Stop Afvalwater Twente NAM Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren