ruimte voor de rivier

Tweede fase project Ruimte voor de Rivier bij Kampen wordt versneld uitgevoerd

Fase twee van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt versneld uitgevoerd. Dat betekent dat de werkzaamheden in Overijssel al in 2022 afgerond kunnen zijn, in plaats van in 2025. Dat heeft minister Schultz van Infrastructuur en Milieu besloten.
Het versnellen van fase twee zorgt ervoor dat een aantal tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering om extra water door te laten of verbeteringen aan de sluis bij Roggebot, niet meer nodig is. Dat levert een besparing op van ruim 10 miljoen euro.

Gedeputeerde Boerman is blij
De betrokken provincies, gemeenten en waterschappen reageren blij op het besluit van de minister. "Hiermee zetten we opnieuw een belangrijke stap in het verbeteren van de waterveiligheid van de regio Kampen-Zwolle. Want als de capaciteit van het Reevediep volledig kan worden benut, zijn de komende decennia geen nieuwe maatregelen voor de afvoer van hoogwaterpieken nodig", zegt gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel.
Op de plek van de huidige Roggebotsluis komt in de N307 een nieuwe, zeven meter hoge brug. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Overijssel en Flevoland verbetert. Gedeputeerde Jaap Lodders van Flevoland: "De geplande werkzaamheden aan de N307 stellen we iets uit, maar door het werk slim te combineren met de aanleg van de brug is de uiteindelijke oplossing sneller bereikt. Bovendien wordt de overlast voor de omgeving en automobilisten beperkt."
Nadere uitwerking
De minister heeft de provincie Overijssel gevraagd om samen met de provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat de plannen voor de versnelde aanleg van fase twee verder uit te werken. Het budget voor de aanleg van fase twee is maximaal 121 miljoen euro. Andere partners in het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Dronten en Kampen, worden hierbij nauw betrokken.
In het project Ruimte voor de rivier IJsseldelta wordt nu gewerkt aan fase één. Het meest in het oog springende onderdeel is de aanleg van het Reevediep, een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer. Daarnaast wordt de IJssel uitgebaggerd.

Tweede fase
In de tweede fase gaat het om het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water. Daarnaast worden de keersluizen in de Reevedam omgebouwd en wordt de waterinlaat in de IJsseldijk aangepast.

Na de afronding van het gehele project kan bij hoog water ongeveer een kwart van het IJsselwater worden afgevoerd. Dat leidt tot een waterstanddaling op de IJssel van ruim 50 centimeter bij Zwolle tot één meter ten zuiden van Kampen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.