CDA

CDA Oldenzaal stelt vragen over veiligheid na reeks van inbraken

Het CDA in Oldenzaal heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld na een aantal inbraken in de wijk Zuid Berghuizen.
Volgens het CDA zorgt de toename van het aantal inbraken voor erg veel onrust. "Veel inwoners zijn angstig en weten niet zo goed hoe hiermee om te gaan", stelt het CDA in een toelichting op de vragen.
"Tijdens het recente bezoek van de gemeenteraad aan de politie is dit onderwerp ook uitgebreid aan de orde geweest. Om preventie op dit gebied goed te laten werken is doorlopende en actieve communicatie nodig vanuit de gemeentelijke organisatie. Goede ondersteuning van inwoners helpt ook om onrust weg te nemen, angst te reduceren en drempelvrees voor het melden van opvallende zaken in de buurt weg te nemen."

Communicatie met burgers intensiveren

Het CDA wil onder meer weten waarom informatie over gepleegde inbraken niet of nauwelijks naar buiten komt. Ook wordt gevraagd wat de politie doet en wat het oplossingspercentage is. Verder is de partij benieuwd welke plannen er bestaan om communicatie met burgers te intensiveren. Daarbij wordt onder meer gedacht aan het gebruik van buurtapps en sociale media.
Burgemeester Schouten stelde in zijn antwoord dat de gemeente al veel doet aan het voorkomen van woninginbraken. Hij wees bijvoorbeeld op het plan van aanpak woninginbraken, dat de gemeente samen met politie en Openbaar Ministerie heeft opgesteld. De politie heeft meer bevoegdheid gekregen om auto's te controleren op de aanwezigheid van inbrekersgereedschap.

Opkopers en juweliers

Verder wees Schouten op de verplichting voor opkopers en juweliers om zich aan te sluiten bij het digitaal opkopersregister. Bij aankoop van spullen moet uitgebreid geregistreerd worden wart voor spullen het zijn en wie ze aanbiedt. De politie kan die gegevens naast de eigen lijst van gestolen spullen leggen en verifiëren of er overeenkomsten zijn.
Verder stelde Schouten dat iedereen in Oldenzaal de woning gratis mag laten scannen op inbraakgevoelige punten. Na een woninginbraak krijgen bewoners in de omgeving een brief waarin gewezen wordt op de beveiliging van de woning. Ook stelde Schouten dat de gemeente buurten stimuleert om zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij een buurtapp.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.