nieuws

"Financiële positie Landstede Zwolle over 2015 beter door maatregelen"

Ja, de cijfers over 2014 van Landstede Zwolle waren niet goed, maar door een flink aantal ingrepen staat de MBO-instelling er sinds 2015 een stuk beter voor, blijkt uit cijfers die in april worden gepresenteerd. Dat zegt voorzitter van het College van Bestuur Theo Rietkerk in een reactie op de analyse van de jaarcijfers over 2014 van 62 mbo-instellingen.
Uit die analyse komt Landstede Zwolle naar voren als zorgenkindje. Rietkerk beaamt dat het over de jaren 2013 en 2014 niet goed ging, maar dat het in 2015 anders is. "Eind 2014 is er een nieuw college van bestuur gekomen. Vanaf dat moment hebben we ons geconcentreerd op onderwijs, maar zonder deelname aan maatschappelijke activiteiten uit het oog te verliezen."

Balans

Het kon allemaal wel wat minder. Want de jaren daarvoor was die balans scheef omdat er geld werd gestoken in verliesgevende activiteiten die eigenlijk niets met onderwijs te maken hadden. "We hadden een manege en wereldwinkels. Die zijn samen met ict-activiteiten afgestoten." Waardoor er in 2015 niet alleen een finnaciële verbetering te zien is maar ook de kwaliteit van het onderwijs is verbeterd. 
Dat blijkt ook wel uit de cijfers, zegt Rietkerk die wijst naar een aantal van 30 opleidingen van de 200 die in 2013 onder de maat waren. Dat werden er later 20 en afgelopen jaar waren het er nog maar 8. "Het bewijs dat we sterk verbeteren."

Nieuw oordeel

Landstede Zwolle staat sinds 2011 onder toezicht van de onderwijsinspectie. Dat toezicht blijft vooralsnog gehandhaafd. "Als wij onze cijfers over 2015 hebben gepresenteerd, volgt daarover een nieuw oordeel", aldus Rietkerk. 
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.