CSG Noordik

Schoolbesturen CSG Noordik en CSG Reggesteyn zien af van fusie

De schoolbesturen van CSG Noordik in Almelo en CSG Reggesteyn in Nijverdal zien af van een besturenfusie. Volgens de schoolbesturen bestaat daar te weinig draagvlak voor.Â
De scholen blijven ondanks het uitblijven van de fusie wel samenwerken. Over de manier waarop dit gebeurt, worden dit voorjaar afspraken gemaakt.
Hoewel de bestuurders van beide scholen in september 2014 de intentie uitgesproken hebben om over te gaan tot een bestuurlijke fusie, komt die er dus toch niet.
Een haalbaarheidsonderzoek dat de schoolbesturen presenteerden aan de medezeggenschapsraden en de raden van toezicht, kreeg niet voldoende steun om tot een fusie over te gaan. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.