Olasfa

Bewoners Olasfa-sanering noemen vergoeding 'gederfd woongenot' een fooi

Het voorstel van de provincie Overijssel voor een financiële vergoeding voor zogeheten 'gederfd woongenot' voor mensen die vlakbij het Olasfa-saneringsterrein in Olst wonen is gepresenteerd.
Tijdens een informatie-avond legde de provincie uit hoe de rekensom tot stand is gekomen. De bewoners zijn ingedeeld in verschillende zones van overlast. De berekening gaat uit van geluid-, stank- en trillingoverlast en daarnaast het uitzicht dat door de sanering is bedorven. Veel bewoners vinden het voorstel van de provincie een fooi en een belediging voor tien jaar overlast.

Uitgangspunt WOZ-waarde huis

De basis voor de berekening is de WOZ-waarde van de woning, daar komt via een berekening een bedrag uit dat dan weer wordt vermenigvuldigd met het aantal maanden dat iemand last heeft gehad van bijvoorbeeld stank of trillingen door de sanering.
In de rekensommen die als voorbeeld werden getoond gaat het om vergoedingen van enkele honderden euro's tot een vergoeding van rond de 3000 euro. Er komt per huis een vergoeding, niet per bewoner van het huis.
De provincie gaat uit van een objectieve berekening. Het gevoel van mensen over de jarenlange sanering kan niet worden uitgedrukt in geld, aldus gedeputeerde Lievers.

Provincie kiest voor juridische aanpak

Overijssel is niet verplicht om een financiële vergoeding te geven aan de mensen die last hebben van de sanering. Maar omdat de gedeputeerde zich de frustratie van de mensen kan indenken kiest de provincie voor een compensatie-regeling.
Overijssel wil een regeling die eventueel in de toekomst ook bij soortgelijke projecten gebruikt kan worden. Via de website www.saneringolasfa.nl is de sanering en de regeling te volgen.

Bezwaar indienen

Veel bewoners gaan een bezwaar indienen tegen het voorstel van de provincie. Zij zeiden na afloop van de informatie-bijeenkomst dat ze het een belediging vinden hoe de provincie omgaat met de bezwaren en gezondheid van haar burgers. De mensen hebben zes weken de tijd om te reageren op het voorstel. De ingediende opmerkingen en bezwaren worden meegenomen en dan volgt een definitief voorstel. Ook dat voorstel komt zes weken ter inzage te liggen.

Einde sanering niet in zicht

Een andere vraag die tijdens de informatie-bijeenkomst werd gesteld ging over het einde van de sanering. Daarop kon gedeputeerde Lievers geen antwoord geven. Op verzoek van de bewoners wordt op een aantal plekken nieuw onderzoek gedaan naar mogelijke vervuiling. De verwachting is dat er niks in de grond zit, maar stel dat, dan moet ook die vervuiling uit de grond.
Een einddatum kan en wil de provincie dan ook niet geven, een voorzichtige schatting is halverwege 2016.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.