Weidevogels beter beschermd door inzet drones met infraroodcamera

Met het inzetten van drones met infraroodcamera’s kunnen meer weidevogelnesten worden opgespoord en kunnen deze ook beter worden beschermd. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd door Brandhof Natuur en Platteland, Landschap Overijssel en Clear Flight Solutions, met financiële steun van de provincie Overijssel.

Dankzij het werk van vrijwilligers en boeren worden jaarlijks meer dan 70.000 nesten van weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster gevonden en beschermd. Dit lijkt veel, maar het is slechts een fractie van het aantal nesten dat in weilanden te vinden is. Daarnaast zijn niet overal voldoende vrijwilligers beschikbaar en worden niet alle nesten ontdekt, omdat de vogels ze verstoppen.

Aantal weidevogels neemt af

Het probleem is dat veel onontdekte nesten sneuvelen tijdens het bewerken van het land, waardoor de aanwas van jonge weidevogels steeds verder onder druk komt en het aantal weidevogels steeds verder afneemt.

Binnen het haalbaarheidsonderzoek is zowel de technische als praktische haalbaarheid van het opsporen van nesten met drones getest. Hierbij zijn proeven gedaan met opgewarmde kippeneieren en een duif. Ook zijn er echte weidevogelnesten opgespoord.

Veertig hectare grasland
Drones uitgerust met een zeer gevoelige infraroodcamera kunnen nesten vanuit de lucht herkennen en hun locatie doorgeven. Uit het onderzoek blijkt ook dat een drone in een uur maar liefst veertig hectare grasland kan afspeuren op nesten. De gevonden nesten kunnen daarbij automatisch worden gedetecteerd en de coördinaten worden meteen doorgestuurd naar de landelijke database met nesten.

Vrijwilligers en boeren kunnen zo snel zien waar de nesten zijn. Een bijkomend voordeel is dat bij het opsporen vanuit de lucht geen geursporen naar nesten ontstaan, waardoor het voor roofdieren lastiger wordt om de nesten te vinden. De weidevogels zelf blijken nauwelijks verstoord te worden door de drone.

Deel dit artikel:

Reageren