kalf

Partij voor de Dieren verwerpt kritiek, partij gebruikt voor kalf bij koe motie ander onderzoek

Koe met kalf in een stal
Koe met kalf in een stal
De Partij voor de Dieren zegt dat zij de motie voor het plan om boeren te verplichten het kalf langer bij de koe te laten niet baseren op een onderzoek van diergeneesmiddelfabrikant MSD.
De politieke partij zegt dat zij zich baseren op onderzoek van het Louis Bolk Instituut. Dat is een internationaal kennisinstituut ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid.

"Kalf verplicht langer bij koe"

Vorige week werd een motie aangenomen die boeren verplicht om het pasgeboren kalf langer bij de koe te laten. Staatssecretaris van Dam wilde eerst een proef afwachten die loopt met een aantal boeren. Maar de motie kreeg een Kamermeerderheid. 

Verzet boeren

Boeren in heel Nederland verzetten zich tegen deze maatregel. Zo ook de familie Kremer uit Stegeren. Hun open brief aan Marianne Thieme op Facebook kreeg enorm veel steun. Kremer zegt dat er nadelen kleven aan het langer bij de koe houden van een pasgeboren kalf. Zo loopt het dier grote gezondheidsrisico's.
Een kalf ervaart veel meer stress als hij na een aantal weken van de koe wordt gescheiden. Ook zijn stallen niet ingericht op het houden van kleinvee tussen de koeien. "Ik sta open voor een discussie, maar om het verplicht te stellen gaat veel te ver en is in de praktijk niet haalbaar." aldus Evert Kremer.

PvdD gebruikt onderzoek MSD niet verkeerd

De politieke partij verwerpt de kritiek dat zij een onderzoek naar biest-inname door pasgeboren kalfjes verkeerd gebruiken. Dat onderzoek toont aan dat 62% van de onderzochte kalveren te weinig biest binnenkrijgen. Daarin wordt niet gesproken over het belang van kalfjes langer bij de koe te laten houden.
"De Tweede Kamer-fractie van de PvdD kent het onderzoek van MSD niet, dus wij kunnen dat ook niet gebruikt hebben voor onze motie."
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.