Nieuws

NAM gaat vriendelijker waarschuwen voor afvalwaterinjectie, maar mag dat ook?

De Nederlandse Aardolie Maatschappij vervangt de komende weken alle etiketten op de transportleiding van het afvalwater van Drenthe naar Noordoost-Twente. Ook de waarschuwingsborden op de diverse injectielocaties worden aangepast.Â
Mogelijk doet de NAM dit in strijd met de EU-normen voor het transport en gebruik van gevaarlijke stoffen.

Doodshoofden schrikken af

De NAM vervangt de etiketten naar eigen zeggen omdat de oude waarschuwingen een wel erg negatief beeld geven.
"Die doodshoofden en andere tekens die gebruikt worden om giftige en gevaarlijke stoffen te duiden, hebben een groot afschrikwekkend effect", aldus een woordvoerder van de NAM.
"Logisch dat mensen dan tegen de afvalwaterinjectie in verweer komen."
Volgens de NAM zijn de huidige stickers bovendien achterhaald en geven ze een onjuist beeld van de daadwerkelijke situatie. "De Europese EU-GHS/CLP verordening (EG) Nr. 1272/2008 is vanaf 1-6-2015 ook van toepassing op de classificatie van het injectiewater dat in de lege Twentse gasvelden wordt geïnjecteerd. Die verordening classificeert dit injectiewater als niet gevaarlijk", aldus woordvoerder Wimmers van de NAM. 

Vriendelijke kleur

De nieuwe waarschuwingen hebben een andere, vriendelijkere kleur en dragen niet langer de 'oude' aanduidingen, die gebruikt moeten worden als het om gevaarlijke stoffen gaat.
Op de nieuwe waarschuwingen staat nu alleen nog de tekst "Injectiewater, geclassificeerd als niet gevaarlijk, volgens EU-GHS/CLP verordening (EG) Nr 1272/2008".
De oude waarschuwingen zullen in de komende weken worden vervangen voor de nieuwe en ook de waarschuwingsborden bij de injectielocaties worden aangepast.

Etiketten moeten wel duidelijk zijn

In de toekomst dus geen doodshoofden of andere aanduidingen van gevaarlijke stoffen. Althans, als het aan de NAM ligt.
Want de EU-verordening waarop het olie- en gasbedrijf de nieuwe etikettering baseert, stelt dat wel duidelijk moet zijn om welke gevaarlijke stoffen het gaat: 
"Om te waarborgen dat informatie beschikbaar is over gevaarlijke stoffen in mengsels die ten minste een stof bevatten die als gevaarlijk is ingedeeld, moet aanvullende informatie op het etiket worden verstrekt."

NAM is verantwoordelijk

Omdat het afvalwater meerdere soorten chemicaliën bevat die uiterst gevaarlijk zijn, zou de nieuwe etikettering mogelijk niet zijn opgesteld volgens de EU-richtlijnen.
In het afvalwater zitten onder meer concentraties van Waterstoffluoride, radio-actief Strontium en Barium.
Diezelfde EU-verordening geeft echter ook aan dat de verantwoordelijkheid voor een juiste etikettering ligt bij de fabrikant, importeur of gebruiker. Daarop wordt, voor zover RTV Oost heeft kunnen achterhalen, niet gecontroleerd.  
De NAM-woordvoerder zegt hierop: "De samenstelling van het injectiewater als geheel is geclassificeerd. Etikettering van de bovengrondse leidingen op onze waterinjectielocaties in Twente is daarom niet nodig. NAM gaat voor de duidelijkheid naar de omgeving nieuwe stickers op deze leidingen plakken om duidelijk te maken welke classificatie het injectiewater heeft volgens deze specifieke Europese Verordening.”
En dat betekent volgens de NAM dus dat 'injectiewater is geclassificeerd als niet gevaarlijk'.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.