Oude stadhuis Almelo

Besluit over monumentenstatus voormalig stadhuis Almelo moet over

Oude stadhuis / gemeentehuis van Almelo
Oude stadhuis / gemeentehuis van Almelo
De gemeente Almelo moet een nieuw besluit nemen over de monumentenstatus van het voormalige stadhuis. Rechtbank Overijssel oordeelt dat burgemeester en wethouders het besluit niet zorgvuldig heeft voorbereid en de belangen onvoldoende heeft afgewogen.
Het college had een oordeel moeten vormen over de vraag welke monumentale waarden het oude stadhuis bezit. Door dit niet te doen kan er geen goede belangenafweging worden gemaakt. Het is niet duidelijk of de bescherming van monumentale waarden opweegt tegen herontwikkeling of verkoop.
Het college mag de vereiste belangenafweging niet naast zich neerleggen, ondanks dat het college de handen wil vrijhouden. Dat er geen duurzame en financieel haalbare invulling van het gebouw is, maakt dat niet anders.

Gebouw bezit monumentale waarden volgens Het Oversticht

Het college besloot in april 2015 om het stadhuis niet aan te wijzen tot monument. De Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap waren het hier niet mee eens. Zij vroegen het college om het voormalige stadhuis op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. De verenigingen wijzen er op dat de monumentencommissie Het Oversticht in een rapport concludeert dat het gebouw zeker monumentale waarden bezit.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.