Rijk wil na 2020 schaliegas gaan winnen in Overijssel

Uit een intern rapport, gemaakt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, blijkt dat het Rijk na 2020 volop schaliegas wil gaan winnen.

Opvallend is verder dat het winnen van schaliegas voor gaat op de bescherming van drinkwater en dat drinkwater zo goed als geen bescherming lijkt te krijgen.

Rapport toch openbaar

Terwijl de provincie Overijssel met een structuurvisie ondergrond meer invloed wil krijgen in wat zich onder onze voeten in de bodem afspeelt, wordt in Den Haag gewerkt aan een landelijke structuurvisie. Die zal voorrang krijgen op de provinciale visie.

RTV Oost kreeg de beschikking over de concept-Milieu Effect Rapportage (pdf) die bij deze structuurvisie hoort, hoewel die nog niet is bedoeld voor openbaarmaking.

Plan wordt duidelijk
De discussie over die landelijke structuurvisie is nog niet in een afrondende fase, maar het maakt wel duidelijk wat het Rijk van plan is: het wil op termijn schaliegaswinning mogelijk maken.

En dat is opmerkelijk, want meer dan 300 gemeenten en tien provincies hebben zich de afgelopen jaren juist fel uitgesproken tegen het winnen van schaliegas.

Zorgen om drinkwater

Mocht uiteindelijk toch worden besloten schaliegas te gaan winnen, dan komt onze drinkwatervoorziening erdoor in gevaar. Dat zegt Theo Olsthoorn, emeritus-hoogleraar Waterwinning aan de TU in Delft. 

"Als alle schaliegas uit de Nederlandse bodem gehaald zou worden, dan levert ons dit voor zes jaar voordelen op."

"Men lijkt echter te zijn vergeten dat we over 300 jaar nog steeds volledig afhankelijk zijn van drinkwater. En als dat door toedoen van schaliegaswinning voor de eeuwigheid ernstig is vervuild, waar zijn we dan nog?"

Schaliegas in Overijssel
In Overijssel wordt schaliegas vermoed onder een groot deel van Twente en Salland, en in de Kop van Overijssel onder vrijwel de hele gemeente Steenwijkerland.

Vier scenario's

In het rapport wordt gewerkt met vier scenario's. Een van deze vier, of een combinatie ervan, zal uiteindelijk het uitgangspunt vormen voor nieuw beleid.

  • Scenario 1: drinkwater voorop. Ook al lijkt het alsof drinkwater hier goed beschermd wordt, pal naast die beschermingsgebieden wil het Rijk nog steeds fors inzetten op het winnen van schaliegas.
  • Scenario 2: fossiel met CO2. Hier wordt vol ingezet op het winnen van fossiele brandstoffen en de opslag van CO2. Concreet betekent dit dat de winning van fossiele brandstoffen niet gehinderd mag worden door andere functies zoals het winnen van drinkwater. 
  • Scenario 3: handel en opslag in gas. Dit gaat uit van het winnen van conventioneel gas, olie en schaliegas. Het rapport beschrijft dat gas en olie winnen niet samen gaat met de bescherming en winning van drinkwater.
  • Scenario 4: maximaal hernieuwbaar. Dit gaat ervan uit dat we maximaal inzetten op geothermie, zoals de opslag van warmte en kou. Maar ook hiervoor geldt dat geothermie en drinkwater niet samen gaan.

Reactie provincie

De provincies hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het beschermen van grond- en drinkwater. Maar de provincie Overijssel wilde niet voor de camera reageren. We kregen slechts een schriftelijke verklaring: 


"Het is niet gebruikelijk dat wij reageren op concept-rapporten. Rond de zomer is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Mocht er op dat moment twijfel zijn over de bescherming van het drinkwater, dan kan de provincie Overijssel van deze mogelijkheid gebruik maken."


Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel:

Reageren