Grote zorgen over toekomst drinkwaterwinning

Het is één voor twaalf. Dat zegt grondwaterexpert Theo Olsthoorn van de Technische Universiteit Delft. Het drinkwater in Nederland wordt onvoldoende beschermd en de politiek moet snel ingrijpen.

De emeritus hoogleraar concludeert dat na het lezen van een concept Milieu Effect Rapportage voor de landelijke Structuurvisie Ondergrond, dat in handen is gekomen van RTV Oost.

Terwijl de provincie Overijssel met een structuurvisie ondergrond meer invloed wil krijgen in wat zich onder onze voeten in de bodem afspeelt, wordt in Den Haag gewerkt aan een landelijke structuurvisie die voorrang zal krijgen op de provinciale visie.

Schaliegas prioriteit

Uit de concept-Milieu Effect Rapportage die bij deze structuurvisie hoort lijkt de winning van schaliegas prioriteit te krijgen, terwijl de provincie en ook diverse gemeenten zich duidelijk tegen schaliegas hebben uitgesproken. 

In Overijssel wordt de aanwezigheid van schaliegas vermoedt onder een groot deel van Twente en Salland, en in de Kop van Overijssel onder vrijwel de hele gemeente Steenwijkerland.

Belangen drinkwater in het geding

Theo Olsthoorn, emeritus-hoogleraar Waterwinning aan de TU in Delft, verbaast zich hogelijk over de prioriteiten van de landelijke overheid. Hij deed eerder uitgebreid onderzoek naar de gevolgen van schaliegaswinning voor de drinkwatervoorziening. 

"Want als alle schaliegas uit de Nederlandse bodem gehaald zou worden, dan levert ons dit voor 6 jaar voordelen op. Men lijkt echter te zijn vergeten dat we over 300 jaar nog steeds volledig afhankelijk zijn van drinkwater. En als dat door toedoen van schaliegaswinning voor de eeuwigheid ernstig is vervuild, waar zijn we dan nog?"

Meer over dit onderwerp:
drinkwater schaliegas Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren