Bewoners geschokt en verontrust over nieuwe tegenslag sanering Olasfa

Er zit veel meer zware vervuiling in de ondergrond van het oude Olasfa-terrein in Olst dan bij eerdere onderzoeken werd aangenomen. Dat blijkt uit een second opinion uitgevoerd door een ingenieursbureau.

Bij eerdere berekeningen ging men uit van 400 ton teer in de grond, nu blijkt dat er zo'n 615 ton verontreiniging in de grond zit. Daarbij wordt een marge aangehouden van 20% naar boven of beneden.

Zware vervuiling Olasfa

Het terrein van de oude asfaltfabriek aan de IJssel bij Olst is een van de zwaarst vervuilde stukken grond van Nederland. Na jarenlang praten en onderzoek is de sanering zo'n tien jaar geleden gestart. Bewoners zijn teleurgesteld over de afhandeling van hun klachten rond de sanering en het jaren durende saneringsproces. Verschillende bewoners zijn verhuisd, omdat zij ziek zijn geworden door onder meer de jarenlange stress. Nu blijkt dat er meer vervuiling in de grond zit reageren zij verbaasd en verontrust.

Geschokt door uitkomst tweede onderzoek

De bewoners hadden zelf om een tweede onderzoek gevraagd, omdat zij het vertrouwen in de provincie kwijt zijn. Zij zijn geschokt door de uitkomst, want al ruim tien jaar wordt uitgegaan van de waardes van 485 ton teer in de grond. Nu blijkt dat er veel meer vervuiling in de grond zit verwachten de bewoners opnieuw vertraging.

Een van de bewoners die ziek is geworden door de sanering en alle gevolgen van het jarenlange sanerings-proces is hoogst verbaasd door het nieuws. "Als de berekeningen over de hoeveelheid in de grond van het eerste onderzoek niet kloppen, hoe zit het dan met de metingen en berekeningen van de uitstoot van gassen in de lucht? Wie zegt mij dat daar niet ook meer vrij is gekomen dan ons is voorgehouden?"

Reactie provincie

De provincie zegt dat het verschil verrast, maar ook verklaarbaar is. Het heeft onder meer te maken met de interpretatie van de metingen en berekeningen. Gedeputeerde Lievers zegt dat beide rapporten gaan uit van juiste aannames, maar wel van verschillende aannames. Er is dus geen sprake van goed of fout, maar dit benadrukt de gevoeligheid van dit soort analyses, aldus Lievers.

Opnieuw uitstel

Hoewel de provincie eerder al aangaf dat er lastig een einddatum te geven is aan de sanering, hoopte de gedeputeerde halverwege 2016 klaar te zijn. Gedeputeerde Lievers heeft altijd gezegd dat hij geen harde einddatum meer kon en durfde te geven. Nu er meer verontreiniging in de grond blijkt te zitten lijkt het logisch dat het nog langer duurt voor de sanering van Olasfa wordt afgerond.

Meer over dit onderwerp:
Olasfa bodemsanering Olst Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren