Staphorst

Bedrijf uit Heerenveen wil windmolens bouwen in Staphorst

Bedrijf wil windmolens bij Staphorst gaan plaatsen
Bedrijf wil windmolens bij Staphorst gaan plaatsen
Het bedrijf De Wolff Nederland Windenergie uit Heerenveen wil vier windturbines plaatsen langs de A28 in de zuidpunt van de gemeente Staphorst.
Een van die molens moet komen op een stuk grond van Waterschap Drents Overijsselse Delta. Het waterschapsbestuur besluit op 22 maart of ze akkoord gaat.

Windmolens gevoelig onderwerp

De komst van nieuwe molens ligt zeer gevoelig bij de inwoners van het gebied. Er liggen veel meer aanvragen voor molens, maar de gemeenteraad zei eerder al dat drie genoeg is. Dat staat ook in het coalitieakkoord uit 2014. Alle aanvragen staan sindsdien in de ijskast.

De gemeente Staphorst is op de hoogte van de plannen van het Friese bedrijf, zo laten wethouders Krale en Jaspers Faijer weten. "De initiatiefnemer gaf aan dit met een aantal agrariërs te willen oppakken." De bestuurders lieten weten wat de lijn van de gemeente is: er staan drie turbines en dat is genoeg.

'Plannen nog prematuur'

Volgens een woordvoerder van De Wolff Nederland Windenergie zijn de plannen nog prematuur, het bedrijf heeft inderdaad de intentie om vier turbines in Staphorst neer te zetten. Met een reden: het gebied tussen Zwolle en Staphorst is 'provinciaal zoekgebied' als het gaat om windenergie. Er staan al elf molens.

Een van de vier turbines moet komen in een waterbergingsgebied. Het is een stuk weiland dat als retentiegebied fungeert. Het waterschap wil graag meerdere functies op één locatie combineren. Een windmolen op die plek zou kunnen. De inkomsten voor het beschikbaar stellen van de locatie gebruikt het waterschap voor de uitvoering van haar taken.

Waterschap

"Het waterschap wil het verbruik van energie beperken" zegt bestuurslid De Jong van het waterschap. "We hebben zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties. Windenergie geeft een substantiële bijdrage aan het tegengaan van klimaatverandering. Voor de beeldvorming: vier windturbines kunnen de volledige elektriciteitsinkoop van het waterschap opwekken."

De plannen bevinden zich dus nog in de beginfase, alle procedures moeten nog worden doorlopen. Het accent ligt de komende periode op het verkrijgen van draagvlak voor het initiatief.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.