NAM: Geen afvalwaterinjectie in Mander en Tubbergen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt de komende jaren geen afvalwater te injecteren in de lege gasvelden onder Tubbergen en Mander. Dat blijkt uit de notulen van de 'Begeleidingscommissie herafweging productiewater Schoonebeek'.

De NAM zegt dat de transportleiding, waarin het afvalwater van Schoonebeek naar Twente wordt gebracht, na de reparaties een beperkte transportcapaciteit heeft. Om die reden zou besloten zijn alleen nog afvalwater te injecteren via de injectielocaties Rossum-Weerselo 2, 3 en 5.

Reparatie van transportleiding

Na een forse lekkage in de transportleiding, in april 2015, is de injectie van afvalwater stil gelegd. Dit gebeurde in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen.

Momenteel is de NAM de hele transportleiding aan het repareren met als doel om de injectie van afvalwater in de zomer van dit jaar te hervatten. In de huidige leiding wordt een nieuwe, smallere pijp ingebracht. Vanwege de diameter kan die nieuwe pijp minder water transporteren. 

Vitens is bang voor vervuiling grondwater

De NAM voert momenteel zware gesprekken met Vitens, omdat de drinkwatermaatschappij bang is voor vervuiling van de grondwaterlagen die boven de injectievelden liggen. Vitens wil niet dat de bron van het drinkwater kwalitatief achteruit gaat door de injectie van afvalwater.

Ook in het Springendal en verderop bij Engbertsdijksvenen liggen grondwaterbeschermingsgebieden. Dat de NAM de komende jaren niet zal injecteren onder deze gebieden heeft volgens hen niets te maken met de bescherming van het grondwater.

Winnen van drinkwater in Duitsland

Dit besluit zorgt er bovendien voor dat de afvalwaterinjectie niet langer conflicteert met Duitse belangen. Net over de grens in Duitsland wordt al jaren drinkwater gewonnen, dat wordt verkocht aan Vitens. Ook die drinkwatervoorziening zou in gevaar kunnen komen als de NAM afvalwater blijft injecteren in het lege gasveld onder Tubbergen.

De NAM voorkomt met dit besluit ook hoge kosten voor de reparatie van één van de injectieputten in het Springendal. Op de injectielocatie aan de Hooidijk in Tubbergen zou in ieder geval één van de putten onvoldoende betrouwbaar zijn. Nu deze put voorlopig niet gebruikt wordt, hoeft de NAM deze ook niet te repareren.

 

Bekijk ook het dossier 'Afvalwater NAM in Twente'.

Meer over dit onderwerp:
Nieuws Afvalwater NAM in Twente Dossiers
Deel dit artikel:

Reageren