Nieuws

Ruimtelijke Ordening in Staphorst onder vergrootglas

De gemeente Staphorst doet het matig als het gaat om de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en de Wet Ruimtelijke Ordening (WRO). Dat kan beter, zo blijkt uit de jaarlijkse monitor van de provincie Overijssel.Â
Het uitvoeringsprogramma over handhaving geeft volgens de provincie onvoldoende inzicht in de voorgenomen activiteiten en benodigde en beschikbare middelen. Dat schrijft de Meppeler Courant. Staphorst geeft te beperkt inzicht in de uitvoering en daarbij is ook de evaluatie van de uitvoering te beperkt.

Boze boer

In de dagelijkse praktijk hebben nogal wat burgers problemen als het gaat om ruimtelijke ordening. Het dieptepunt kwam in oktober vorig jaar, toen een wanhopige agrariër die al jaren met de gemeente in de clinch ligt over een bestemmingsplanwijziging, met een grote houten hamer de raadszaal binnenstormde. En zo spelen er nog meer zaken.

Meldingen en signalen

Allemaal hoofdpijndossiers betreffende ruimtelijke ordening. "De provincie heeft een aantal meldingen en signalen ontvangen van inwoners over diverse ruimtelijke ontwikkelingen die binnen de gemeente spelen. De provincie volgt met belangstelling de voortgang en de wijze waarop Staphorst deze zaken in het komende jaar oppakt", zo laat de provincie fijntjes weten. Het doel van de WABO is dat de overheid sneller en eenvoudiger vergunningen verleent op het terrein van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening.

Financiën wel goed

De Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden. De provincie Overijssel is toezichthouder voor de WABO en de Wro, Archiefwet en de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarnaast houdt de provincie toezicht op de financiën van de gemeente. Archiefbeheer en huisvesting van verblijfsgerechtigden voldoen in Staphorst aan de wettelijke kaders en ook financieel gaat het goed.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.