XL Business Park

Regionaal XL Businesspark Twente kopzorg-dossier voor politieke bestuurders

De financiële problemen rondom het regionale XL Businesspark in Almelo stapelen zich steeds verder op. De exploitatie van het bedrijvenpark is tot nu toe in economisch opzicht een fiasco. De provinciale Statenfractie economie dringt aan op een snelle oplossing voor de moeizame grondverkoop aan bedrijven.
De vijf aandeelhouders van het XL Businesspark, de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Borne en provincie Overijssel, slagen er al meer dan 15 jaar niet in om de verkoop van de bedrijfsgrond goed op gang te krijgen. Er zijn tegengestelde belangen wat betreft opbrengst en investeringen. Het tekort op de grondexploitatie is mede daardoor opgelopen tot ruim 39 miljoen euro.

Kopzorgen dossier

Het XL Businesspark is daarmee verworden tot een kopzorgen dossier voor de politieke bestuurders. Onderzoek moet op korte termijn uitwijzen welke maatregelen genomen kunnen worden om de verkoop van bedrijfsgrond weer in de lift te krijgen. Het onderzoek moet nog voor de zomer uitsluitsel geven.

Port of Twente

De PVV Statenfractie pleit voor een andere oplossing en overweegt een motie in te dienen om de dagelijkse leiding van het XL Businesspark, die in handen is van de Port of Twente, meer financiële regie te geven.
Inmiddels is volgens PVV Statenlid Erik Veltmeijer wel bewezen dat ambtenaren niet is staat zijn om de acquisitie van bedrijven en de verkoop van grond goed te doen. Geef daarom de externe partij die hiervoor door de politiek is ingesteld meer armslag en leg de regie in handen van de Port of Twente.
Financiële risico's inventariseren
Het voorstel kan vooralsnog niet rekenen op een brede steun van de andere Statenfracties. Die willen eerst meer duidelijkheid over de financiële risico's die daaraan kunnen kleven.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.