Wierden

Wierden laat inwoners meedenken over de toekomst van de gemeente

De gemeente Wierden betrekt haar inwoners bij het vormen van een toekomstvisie
De gemeente Wierden betrekt haar inwoners bij het vormen van een toekomstvisie
De gemeente Wierden gaat haar inwoners intensief betrekken bij het vormen van een toekomstvisie. In het project 'Het verhaal van ons' mogen de inwoners hun wensen voor de komende vijf tot tien jaar laten weten.
Op de website hetverhaalvanons.nl en via een papieren enquête kunnen zij hun persoonlijke waarden en voorkeuren voor de toekomst kenbaar maken.

Zo wordt de inwoners onder andere gevraagd naar hun mening over noaberschap, het belang van samenwerking met andere gemeenten in Twente, het verenigingsleven en voorzieningen en groen in de omgeving.
Ook wordt aan de inwoners gevraagd wat de gemeenschap in Wierden uniek maakt.

Bijeenkomsten
De uitkomsten van de vragenlijst worden tijdens bijeenkomsten in Wierden en Enter omgezet in enkele thema's van de toekomstvisie. Die worden
vervolgens op de website geplaatst, waarna inwoners kunnen laten weten of ze het eens zijn met de beschrijving van deze thema’s.
Tijdens een nieuwe bijeenkomst worden de thema’s vertaald naar hoofdlijnen die belangrijk zijn voor de toekomstvisie. Ook wordt dan, samen met de inwoners, bepaald welke acties daar bij horen.

Toekomstscenario's

Met behulp van trends en ontwikkelingen worden alle verhalen die de inwoners van Wierden hebben achtergelaten, vertaald naar toekomstscenario's.
Ook hier mogen de inwoners weer op reageren door aan te geven wat het meest gewenste toekomstscenario is en hoe er gereageerd moet worden op trends. Dat moet uiteindelijk de toekomstvisie vormen.

Vaststelling toekomstvisie

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad van Wierden in september de toekomstvisie bespreekt en vaststelt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.