sanering

CDA zet in op versnelde sanering van asbestdaken in Overijssel

Asbestdaken moeten worden gesaneerd voor 2024
Asbestdaken moeten worden gesaneerd voor 2024
Het CDA in Overijssel wil Gedeputeerde Staten warm maken voor het doorvoeren van een snellere procedure bij het saneren van asbestdaken.
Volgens de Overijsselse Statenfractie van het CDA kan het saneringsproces worden versneld door de regelgeving aan te passen. Nu nog is de eigenaar van een gebouw met een asbestdak verplicht een inventarisatie van het gehele pand door te voeren, ook als het de bedoeling is om slechts het asbestdak te saneren. Het CDA stelt voor uitsluitend een analyse van het dak verplicht te stellen.
Met deze maatregel kan veel tijd en geld bespaard worden. Ook kunnen er meer asbestdaken in een korter tijdsbestek gesaneerd worden. 
Oplossing uit de praktijk
CDA-Statenllid Bouwien Rutten heeft het idee opgehaald van de werkvloer. Ze heeft meegelopen met een milieutechnisch adviesbureau en een asbestsaneringsbedrijf. "Het proces versnellen en de kosten voor de eigenaren reduceren, is noodzakelijk om de doelstelling van asbestvrije daken in 2024 te behalen", aldus Rutten.

Asbestvrij in 2024

Het Rijk heeft bepaald dat vanaf 2024 niemand meer asbesthoudende daken mag bezitten in Nederland. Zowel de overheid als de branche is zich aan het voorbereiden op een grootschalige sanering. Maar het saneren van asbestdaken kost de eigenaren veel geld. Een investering die voor vele eigenaren een drempel is om de sanering te starten.

Plan naar de minister

Rutten wil in de Statenvergadering van mei met een motie komen om het voorstel in te dienen bij de minister en de vaste Kamercommissie. Een besluit over dit plan moet namelijk in Den Haag worden genomen. Meerdere Statenfracties zouden het plan willen steunen. Ook Gedeputeerde Lievers zou positief staan tegenover het voorstel.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.