Olst-Wijhe

Maximaal zestien statushouders gaan tijdelijk in school Elshof wonen

Asielzoekers
Asielzoekers
De gemeente Olst-Wijhe gaat de leegstaande basisschool in de buurtschap Elshof geschikt maken voor de tijdelijke huisvesting van maximaal zestien statushouders tot 1 januari 2018. De gemeente heeft hierover gesproken met Plaatselijk Belang Elshof, de directe buren en ruim zeventig inwoners van Elshof.
De school staat leeg. De afgelopen tijd is onderzocht of het gebouw geschikt kan worden gemaakt voor bewoning. Uit het onderzoek blijkt, dat er op korte termijn geen gegadigden zijn om de ontwikkeling op te pakken.

Pand in de loop van 2017 verkocht

De gemeente Olst-Wijhe wil het pand nu een woon- of maatschappelijke bestemming geven. Als dat is gebeurd, dan wil de gemeente het pand verkopen. Dat gebeurt in de loop van 2017.

De gemeente heeft, samen met Plaatselijk Belang Elshof en de buren geconstateerd dat het gebouw dus nog geruime tijd leeg zal staan. De gemeente zoekt ondertussen ook locaties voor tijdelijke huisvesting voor statushouders. Zowel Plaatselijk Belang Elshof als de directe buren hebben volgens de gemeente ingestemd met de opvang van statushouders in de school. 

Bewonersavonden

Tijdens bewonersavonden konden de inwoners van de buurtschap informatie krijgen over de tijdelijke huisvesting en hun vragen stellen. Er zijn veel vragen gesteld over welke mensen naar de buurtschap komen, hoe hun dagbesteding er uit ziet en wat de kosten van de verbouwing van de school zijn.
De gemeente heeft onder meer toegezegd dat de 30-km zone bij de school opnieuw wordt ingesteld en dat de gemeente een gesprek aangaat met de organisatie van de Buurtbus om extra vervoersmogelijkheden te bekijken. 

Verblijfsvergunning

De statushouders die tijdelijk in de leegstaande school gaan wonen, zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning voor langere tijd. De afgelopen decennia zijn statushouders die zijn toegewezen aan de gemeente Olst-Wijhe, gehuisvest in woningen van woningstichting SallandWonen. Ook deze statushouders zullen op termijn doorstromen naar een reguliere woning in de gemeente.
Bekijk ook het dossier 'Vluchtelingen'.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.