vuurwerkramp

Nieuw rapport vuurwerkramp: "Rechterlijke macht is opzettelijk misleid"

Politie en justitie hebben in diverse strafrechtelijke onderzoeken naar de vuurwerkramp de rechterlijke macht opzettelijk misleid.Â
Zo is er geknoeid met het belangrijkste bewijsmateriaal: de rode sportbroek vol rampsporen, van de vermeende en vrijgesproken brandstichter Andre de Vries. Dat concludeert de expertgroep Klokkenluiders in een onderzoeksrapport waaraan al twee jaar wordt gewerkt door voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen. Hij bracht als klokkenluider van misstanden de Europese commissie ten val. 

Klokkenluiders vegen vloer aan met rijksrechercheonderzoek uit 2004

De dissidente rechercheurs Paalman en de Roy van Zuijdewijn maakten als eerste jaren geleden melding van misstanden binnen het Tolteam, het rechercheteam dat de vuurwerkramp onderzocht. Toenmalig burgemeester Mans liet toen Bureau Interne Zaken van het politiekorps Gelderland-Midden een onderzoek doen. Dat team van Bureau Interne Zaken, BIZ, ontdekte inderdaad misstanden, maar werd ontbonden op gezag van ex-minister Donner van Justitie. Deze bewindsman schakelde de rijksrecherche in dat na één jaar concludeerde dat er geen fouten waren gemaakt door het Tolteam.
In het rapport van de expertgroep Klokkenluiders wordt nu de vloer aangeveegd met het rijksrechercheonderzoek uit 2004. Van Buitenen: "Daar klopt echt helemaal niets van. Dat team heeft bewust om de juiste informatie heen onderzocht en de belangrijkste getuigen uit onder meer het Tolteam, niet gehoord. En dat is een schande." De expertgroep concludeert dat het onderzoek van de rijksrecherche een doofpotonderzoek is geweest. Toch blijven politie en justitie tot op de dag van vandaag achter de conclusie van de rijksrecherche staan dat er geen fouten zijn gemaakt. 

Hoogste Justitiebazen veranderden onderzoeksopdrachten 'rode sportbroek'

In 2012 startte justitie een nieuw feitenonderzoek toen RTV Oost met een getuigenverklaring kwam die een nieuw licht wierp op het ontstaan van de eerste brand bij SE Fireworks. Na anderhalf jaar onderzoek meldde justitie dat er twijfels waren over de bewijslast tegen de vrijgesproken brandstichter Andre de Vries die twee jaar geleden aan de gevolgen van darmkanker overleed. Toch leverde een jaar later dat nieuwe onderzoek door dezelfde rijksrecherche niets op. RTV Oost ontdekte toen dat de rijksrecherche ook in het nieuwe onderzoek niet de cruciale getuigen sprak. Dat kwam onder meer doordat justitie-baas Bolhaar de onderzoeksopdracht eigenhandig had veranderd om geen licht te hoeven krijgen op de sporen in de kleding van Andre de Vries. 

Nieuw onderzoeksrapport Klokkenluiders pleit voor rehabilitatie dissidente rechercheurs

Het rapport van de expertgroep Klokkenluiders lijkt de dissidente rechercheurs Paalman en de Roy van Zuijdewijn te rehabiliteren. Van Buitenen beaamt dat: "Sterker nog, ik heb nog meer misstanden ontdekt dan dat zij tot nu toe altijd hebben gemeld."  Volgens de expertgroep wordt een rehabilitatie door de politie moeilijk omdat het Rijssense recherche-duo ooit akkoord is gegaan met ontslag en een vergoeding. 

Onderzoek van expertgroep gaat door

Het onderzoek van de expertgroep Klokkenluiders is nog niet klaar. Van Buitenen is nog bezig met de rol van de brandweer. Ook bekijkt hij of hij aanwijzingen kan vinden dat de fotocamera van de bij de ramp omgekomen journalist Marcel van Nieuwenhoven nog in bezit is van justitie en politie. Auteur Maarten Bollen van het boek: 'de onderste steen' die alle interne memo's en journaals van het Tolteam bekeek, schrijft dat Van Nieuwenhoven onder meer is geïdentificeerd aan de hand van een fotocamera. Het is niet duidelijk waar die camera is gebleven. 
Na de officiële herdenking van de vuurwerkramp, kwamen twee weduwes van omgekomen brandweerlieden nog bloemen leggen. Ook Fireworks-directeur Bakker was er na afloop met z'n vrouw. Bij de zestiende editie van de herdenking van de vuurwerkramp was ook oud-brandweerman Arnold Vaneker die bij de eerste uitruk naar de opslagplaats aanwezig was. Hij verloor twee collega's: Hans van der Molen en Paul Gremmen. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.