Deventer

Deventer krijgt correctief referendum; inwoners kunnen besluiten raad corrigeren

Inwoners van Deventer krijgen de mogelijkheid de gemeenteraad via een referendum te corrigeren na een genomen besluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld onder welke voorwaarden dat mogelijk wordt.
Burgemeester en wethouders doen een voorstel voor dit zogenoemd correctief referendum aan de gemeenteraad, die over invoering moet besluiten. Het referendum gaat erover of een raadsbesluit al dan niet wordt ingetrokken.
Een correctief referendum is grondwettelijk niet mogelijk. Daarom wordt steeds vooraf aan de raad gevraagd zich te conformeren aan de resultaten van het referendum. Collegepartijen hebben bij de start van het huidige college afgesproken dat zij zich verbinden aan de uitslag.

Referendum is sluitstuk

Wethouder bestuurlijke vernieuwing Robin Hartogh Heys: "In dit college hebben we afgesproken structureel te werken aan participatie en bestuurlijke vernieuwing. Die betrokkenheid van bewoners en instellingen is cruciaal voor ons. Daar hoort ook het referendum als sluitstuk bij."
Een referendum moet voorkomen dat er een raadsbesluit wordt genomen dat mogelijk toch op weerstand van veel inwoners stuit. Zij krijgen dan de mogelijkheid de raad door middel van een referendum te corrigeren. Het initiatief ligt bij de inwoners zelf en moet worden ondersteund door ten minste vijfduizend kiesgerechtigden. Het referendum is geldig als de opkomst ten minste 30 procent is.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.