Nederlandse Reisopera

Nederlandse Reisopera blij met advies 3,5 miljoen euro van Raad voor Cultuur

Directeur Nicolas Mansfield van de Reisopera
Directeur Nicolas Mansfield van de Reisopera
De Nederlandse Reisopera is blij met de 3,5 miljoen aan rijkssubsidie die de komende vier jaar is toegezegd. De toegekende rijkssubsidie is gelijk aan het huidige jaarlijkse subsidiebedrag.
De Reisopera vindt wel dat de verschillende overheden meer aandacht mogen besteden aan de hoogte van de investeringen in reizende opera door Nederland.

Geen 3,9 miljoen

Reisopera-directeur Nicolas Mansfield: "Om onze ambities voor de komende vier jaar te kunnen realiseren, hebben wij in de aanvraag Kunstenplan 2017 - 2020 een bedrag van 3,9 miljoen aangevraagd bij het Ministerie van OCW. Dit is nodig om te kunnen blijven doen wat wij nu doen."
"Wanneer de hoogte van de rijkssubsidie gelijk blijft aan die in het huidige Kunstenplan, zullen wij genoodzaakt zijn minder voorstellingen te geven in minder steden. Daarmee komt de nationale spreiding van opera op hoog niveau in gevaar."
"Onze wens om met jong operatalent één keer per jaar een kleine productie te maken die op tournee gaat naar theaters die anders weinig tot geen opera-aanbod hebben, kan alleen invulling krijgen wanneer er extra middelen beschikbaar worden gesteld", aldus Mansfield.

'Grote uitdagingen'

De Raad voor Cultuur ziet in zijn advies aan minister Bussemaker geen ruimte voor een verhoging van het gereserveerde bedrag voor 'overig opera aanbod'. Toch erkent de raad dat de Nederlandse Reisopera voor grote uitdagingen staat.
"De raad is van mening dat het huidige budget niet toereikend was voor de Nederlandse Reisopera om het reizende opera-aanbod duurzaam en kwalitatief vorm te geven en te ontwikkelen."

Gelderland en Overijssel

Over de band van het gezelschap met het oosten van het land zegt Reisopera-directeur Mansfield: "Om invulling te geven aan de toenemende aandacht voor de stedelijke regio’s zullen wij ons ook wenden tot de provincies Overijssel en Gelderland."
"Wij zijn blij te merken dat deze overheden de Nederlandse Reisopera een waardevolle versterking van het culturele landschap van Oost-Nederland vinden", besluit hij.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.