Zuivelhoeve kan uitbreiden: geen succes voor Vereniging Behoud Twekkelo bij Raad van State

De Zuivelhoeve in Twekkelo kan haar fabriek gaan uitbreiden. Na een jarenlange strijd tussen de zuivelfabrikant en de Vereniging Behoud Twekkelo heeft de Raad van State vandaag uitspraak gedaan. De bezwaren die de Vereniging Behoud Twekkelo in februari heeft aangedragen zijn door de Raad van State van tafel geveegd.

De vereniging strijdt al jaren tegen de uitbreiding van de fabriek, omdat die ten koste van het landschap zou gaan. In 2014 had de vereniging nog succes: het plan dat er toen lag werd door de Raad van State vernietigd. 

Nieuw plan, weer naar de Raad van State

De Zuivelhoeve en de gemeente Hengelo kwamen met een nieuw plan, waartegen de vereniging opnieuw bezwaar aantekende. Zo zou het nieuwe plan miljoeneninvesteringen voor kwalitatieve verbetering van het landschap, een eis van de provincie, niet afdwingen. 

Ook zou er te weinig overleg zijn geweest met de gemeente Enschede en zou het nieuwe plan amper anders zijn dan het plan dat in 2014 werd vernietigd. Twekkelo valt deels ook onder Enschede, en die gemeente heeft grote moeite met de uitbreiding van de Zuivelhoeve.

Maar in de uitspraak van de Raad van State is te lezen dat alle bezwaren van de Vereniging Behoud Twekkelo ongegrond zijn verklaard. Door die conclusie kan De Zuivelhoeve dus aan de slag met de uitbreiding van het bedrijf.

"Bouwen aan een mooi bedrijf"
“Ik ben hier natuurlijk heel bij mee”, reageert eigenaar Arjan Roerink.

“Deze uitspraak lag al in de lijn, maar het is natuurlijk altijd afwachten. Nu kunnen we langzaam verdere invulling geven aan de uitbreiding en bouwen aan een mooi bedrijf.”

Meer over dit onderwerp:
Raad van State Twekkelo De Zuivelhoeve Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren