nieuws

Integriteitsonderzoek bestemmingsplan buitengebied Hengelo van start

Gemeentehuis Hengelo
Gemeentehuis Hengelo
Burgemeester Sander Schelberg van Hengelo heeft het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) gevraagd om te beginnen met een integriteitsonderzoek naar de manier waarop het bestemmingsplan buitengebied uit 2010 tot stand is gekomen en de manier waarop het plan bijgewerkt is. Aanleiding zijn onder meer de illegale bouwwerken die zijn aangetroffen op het erf van CDA-fractievoorzitter Johan Harink.
BING gaat nu beginnen en verwacht de rapportage voor het zomerreces gereed te hebben. In april werd bekend dat Harink, die in het gebied woont, zaken op zijn erf heeft gebouwd zonder vergunning. Als gevolg is er een zogeheten handhavingstraject in gang gezet.
Ook zijn er volgens de gemeente vragen ontstaan over de werkwijze bij een recente bijwerking van het bestemmingsplan buitengebied. Schelberg wil deze zaken nu grondig laten onderzoeken.

Definitieve opzet bekend

Schelberg heeft BING ingeschakeld na gesprekken met fractievoorzitters. De definitieve opzet van het BING-onderzoek is nu bekend. BING gaat beginnen met dossieronderzoek en neemt daarnaast interviews af met een aantal betrokken ambtenaren.
Daarna wordt bekend welke vervolginterviews er verder nog volgen. Het ligt voor de de hand dat Harink en de voormalige portefeuillehouders van het bestemmingsplan Buitengebied worden bevraagd.

Begeleidingscommissie
De voortgang van het onderzoeksproces wordt bewaakt door een begeleidingscommissie. Naast de burgemeester en gemeentesecretaris zitten daar ook twee raadsleden in, die niet betrokken zijn bij het onderwerp van onderzoek en zich daar volgens de gemeente 'niet oordelend over hebben uitgelaten'. Dat zijn de heren Marc ten Barge (D66) en Jan Evers (GroenLinks).
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.