nieuws

Waterschap worstelt met Japanse duizendknoop

Schade aan damwand in Voorsterhaven Zwolle
Schade aan damwand in Voorsterhaven Zwolle
De Japanse duizendknoop maakt een warboel op de dijken van waterschap Drents Overijsselse Delta. De plant verdringt het gras van de dijken. De waterkering heeft daarvan te lijden en wordt minder stevig.Â
Dat de Japanse duizendknoop een lastige klant is voor het waterschap blijkt uit de jaarlijkse dijkencheck. Tijdens de dijkenschouw signaleerden inspecteurs dat de probleemplant het waterschap voor een moeilijke puzzel stelt. De duizendknoop laat zich niet makkelijk bestrijden en breidt zich verder uit.
Via het afdekken van dijktaluds met folie hoopt het waterschap de opmars van de plant te kunnen stuiten.

Muskusratten veroorzaken graafschade

Een tweede gevaar voor de stevigheid van dijken zijn muskusratten, konijnen en vossen. Zij graven gangen in de waterkering, die letterlijk worden uitgehold. Het waterschap kan geen gatenkaas in de dijken gebruiken. Het risico op een doorbraak neemt toe. Snel herstel van de gaten is noodzakelijk.
Het waterschap telt dit jaar 420 gevallen van graafschade. De meest opvallende schade is de kapotte betonnen damwand langs de Voorsterhaven in Zwolle. 
Het gebied van waterschap Drents Overijsselse Delta telt in totaal 1.000 kilometer dijken en kades.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.