nieuws

Aanwonenden Olasfa noemen schaderegeling 'fooi' en stappen naar de rechter

Een flink deel van de 25 direct aanwonenden van het Olasfa-terrein in Olst gaat bij de rechtbank in Zwolle de tegemoetkomingsregeling die de provincie Overijssel in mei heeft voorgesteld aanvechten. Ze noemen de vergoeding 'fooi'.
Zeker twintig bewoners, zo bleek woensdagavond tijdens een buurtvergadering, zijn zeer ontevreden over de reactie van de provincie op de zienswijzen die zij hebben ingediend over de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa RTSO) en gaan de juridische strijd aan.

Overleg met juristen

Het buurtcomité Onder de Rooze sprak eerder deze week met de juristen van de aanwonenden die worden vertegenwoordigd door hun rechtsbijstandsverzekering.
Zij hebben zich de afgelopen maanden grondig in de materie verdiept en zijn unaniem in hun opvatting dat de provincie op diverse punten 'geen of gebrekkig verweer' heeft op zaken die de bewoners in hun zienswijzen naar voren hebben gebracht.
Het gaat dan vooral om de duur van de overlast, de zonering en de berekeningsgrondslag (huurwaarde per maand of per jaar). In hun zienswijzen betitelen ze de vergoeding die de provincie wil betalen als een 'fooi'.

Bereid tot gesprek

Secretaris Nees Westerhout van het buurtcomité: "Onze advocaten kunnen uiteraard niets garanderen, maar ze vinden dat de gedeputeerde staten zich er in hun reactie op de zienswijzen regelmatig met een jantje-van-leiden van afmaken. We vinden het zeker de moeite waard om de regeling aan de Zwolse bestuursrechter voor te leggen. Ze zijn gespecialiseerd in omgevingsrecht en nadeelcompensatie. Die weten wel waar ze over praten".
De bewoners zullen in het beroep laten weten dat ze nog altijd bereid zijn tot een gesprek over een minnelijke schikking, maar het initiatief ligt dan wel bij de provincie. Bewoners die geen juridische ondersteuning hebben, moeten bij de rechtbank zelf beroep aantekenen maar kunnen gebruik maken van het beroepschrift van de wel-verzekerden.
Olasfaterrein zwaar vervuild
De asfaltfabriek Olasfa in Olst sloot in 1983 de deuren. Wat achterbleef is een van de zwaarst vervuilde terreinen in Nederland. Het terrein wordt al jaren gesaneerd.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.