nieuws

Laurens ten Kate ziet overeenkomsten tussen religie en humanisme

Laurens ten Kate
Laurens ten Kate
Domineeszoon Laurens ten Kate bekleedt sinds mei de nieuwe leerstoel Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht (UvH).
Vrijzinnigheid is een lastig te definiëren begrip. en in het buitenland is het haast onvertaalbaar. 'Liberal' komt nog het meest in de buurt, al heeft het Ten Kate niets op met het Nederlandse begrip liberaal: "Dat hoort bij een marktdenken waar ik me sterk tegen verzet."

inclusief humanisme

Humanisme en vrijzinnige religiositeit lijken op het oog weinig met elkaar te maken te hebben. Humanisten zijn nog wel eens geneigd om alles wat naar religie riekt, af te wijzen. Ten Kate bepleit voor een inclusief humanisme: een humanisme dat niet alleen te vinden is bij humanisten maar bij iedereen, dus ook bij gelovigen, van welke religie dan ook.

goden die je lot bepalen

Ten Kate wijst er op, dat in de periode dat de bekende wereldreligies opkwamen, de mensen afscheid namen van het oude geloof in goden die je lot bepaalden. Humanisme en religies hebben dezelfde wortels, meent de filosoof. 
Zondagmorgen in Hoogtij, na het nieuws van 0800 uur, een gesprek met Ten Kate.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.