Boeren verwaarlozen hun dieren steeds vaker

Boeren die hun dieren verwaarlozen. Bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren in Zwolle kwam dit voorjaar een record aantal meldingen binnen. Oorzaak: de financiële crisis in de varkens- en melkveesector.

Coördinator Thomas Dijkstra van het vertrouwensloket huurde zelfs extra mensen in, om het grote aantal meldingen af te handelen. “In 2015 kregen we al meer meldingen binnen, maar begin dit jaar hadden we echt te maken met een significante stijging.”

Dijkstra ziet niet alleen de financiële crisis in de sector als oorzaak van de trend. “De bekendheid van het vertrouwensloket is ook toegenomen.”

Klikken of helpen?

Meldingen komen uit de samenleving, maar worden ook steeds vaker gedaan door erfbetreders. “Dat is de veearts, de voerleverancier of de vertegenwoordiger van de bank. Eerder voelde een melding als klikken, maar wij hebben de erfbetreders weten te overtuigen dat je met een melding de boer juist helpt.”

Wanneer een melding van dierverwaarlozing bij het vertrouwensloket binnenkomt, dan wordt allereerst snel ingegrepen. Daarnaast maken alle betrokken partijen samen een plan, waardoor dierverwaarlozing in de toekomst wordt voorkomen.

Onderliggend probleem: ongezonde sector

Lia van Dijk van de Partij voor de Dieren in Overijssel is er allemaal niet zo gerust op. “Het aantal verwaarloosde dieren is de afgelopen drie jaar verzesvoudigd. Van 1.800 naar 11.000 dieren. Dit probleem los je niet zomaar op, maar je moet iets doen aan het onderliggende probleem: een sector die ongezond is, omdat ze steeds meer willen produceren ten koste van de dieren.”

Deel dit artikel:

Reageren