nieuws

Aangifte na mogelijk lekken vertrouwelijke informatie bij herbenoeming burgemeester Twenterand

Burgemeester Visser herbenoemd in Twenterand
Burgemeester Visser herbenoemd in Twenterand
Commissaris van de Koning Ank Bijleveld-Schouten heeft aangifte gedaan van het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie in de herbenoemingsprocedure van burgemeester Cornelis Visser in Twenterand.
De digitale versie van weekblad de Roskam publiceerde eerder dit jaar berichten over de herbenoemingsprocedure met daarin vertrouwelijke informatie. In 2010 werd de geheimhoudingsplicht in Twenterand ook al geschonden.
Bijleveld is 'zeer ontstemd' over het feit dat er mogelijk vertrouwelijke informatie is gedeeld. “Lekken is verboden. De zorgvuldigheid staat centraal. Mensen worden op deze manier beschadigd. Het ondermijnt het gezag van en het vertrouwen in het Openbaar Bestuur en de positie van de burgemeester.”

Ook in 2010

Ook bij de benoemingsprocedure in 2010 is aangifte gedaan. Toen werd in de Roskam voortijdig de naam van de nieuwe burgemeester van Twenterand naar buiten gebracht.
Commissaris Bijleveld neemt de zaak daarom hoog op: “Het feit dat er opnieuw vertrouwelijke informatie wordt gedeeld, zegt iets over de bestuurscultuur en dat vind ik zorgwekkend. Daarom leg ik dit in handen van het Openbaar Ministerie”.
In 2010 kon overigens niet achterhaald worden wie verantwoordelijk was voor het lekken van vertrouwelijke informatie.

Geheimhouding

Net als bij een benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester, is ook de procedure bij herbenoeming wettelijk vastgelegd. De gemeenteraad kiest een herbenoemingscommissie en stelt een verordening vast waarin onder andere de geheimhouding is geregeld.
De commissie overlegt voorafgaand aan het opstellen van zijn aanbeveling in beslotenheid met de Commissaris van de Koning over het functioneren van de burgemeester. Daarna brengt de commissie verslag uit in een besloten raadsvergadering en legt daarbij de conceptaanbeveling tot herbenoeming voor.
Daarover wordt vervolgens schriftelijk gestemd. Dit valt allemaal onder de geheimhoudingsplicht. Aansluitend wordt in een openbare raadsvergadering het besluit tot herbenoeming bekendgemaakt.
De geheimhoudingsplicht geldt voor iedereen die in zijn functie van de stukken en de beraadslagingen kennis hebben kunnen nemen. Schending van de geheimhoudingsplicht is strafbaar.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.