nieuws

Geen algeheel jachtverbod op ganzen; Raad van State wijst verzoek Vogelbescherming af

Ganzen / kolganzen
Ganzen / kolganzen
Er komt geen jachtverbod op ganzen in alle natura2000-gebieden in Overijssel. De Raad van State heeft dat verzoek van de Vogelbescherming afgewezen.
Na een eerdere uitspraak van de Raad van State, stelde de provincie een jachtverbod in voor vier beschermde gebieden. Het gaat om de Weerribben, het Zwarte Meer, de Rijntakken en de Engbertsdijksvenen.
Maar de Vogelbescherming wilde ook een jachtverbod voor de Wieden, de Sallandse Heuvelrug, het Ketelmeer/Vossemeer en het Zwarte Water/Vecht.

Schade in landbouw
Volgens de provincie richten de ganzen veel schade aan in de landbouw. Om die schade te voorkomen, verleende de provincie in 2014 een ontheffing op het jachtverbod op basis van de Flora- en Faunawet.
De Vogelbescherming meent dat er voor het gebruik van die ontheffing ook nog een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is, omdat er mogelijk sprake is van een verstoring van de gevoelige diersoorten in de Natura2000-gebieden.
De Raad van State wijst het verzoek van de Vogelbescherming af, omdat niet op voorhand blijkt dat de instandhouding van de soorten in gevaar komt door de ontheffing.

Voorlopige voorziening
De Raad van State kan via een zogenaamde voorlopige voorziening de ontheffing geheel stilleggen wanneer er sprake is van een spoedeisend belang.
De voorzieningenrechter vindt het verzoek van Vogelbescherming te verstrekkend en is er geen sprake van bijzondere omstandigheden die het nodig maken om het verzoek toe te wijzen.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.