nieuws

Grondruil in uiterwaarden Zwarte Water en Vecht moet leiden tot herstel natuur

Kievitsbloem
Kievitsbloem
Het is een van de 24 aangewezen Natura 2000-gebieden in Overijssel: de uiterwaarden van de Vecht en het Zwarte Water. Maar de natuur langs beide rivieren kan wel een oppepper gebruiken. De provincie denkt dat grondruil onder boeren de sleutel tot het succes kan zijn en gaat daarin investeren. Â
In Natura 2000-gebieden mag niet worden gemest omdat de uitstoot van stikstof van negatieve invloed is op de natuur. Boeren die een bedrijf hebben in een Natura 2000-gebied worden in hun werkzaamheden beperkt. Zij zijn meer geholpen met grond waar het mestverbod niet geldt.

Ruilgrond geschikt maken voor natuur

De provincie wil boeren helpen bij het vinden van geschikte grond in ruil voor agrarische grond in Natura 2000-gebied.  De provincie kan dan op deze percelen zonder belemmering verder werken aan het herstel en behoud van natuur.
In dit geval heeft provincie Overijssel met name de pijlen gericht op de uiterwaarden van Vecht en Zwarte Water. Een gebied met agrarische activiteiten, maar ook een gebied met veel natuurpotentie. De uiterwaarden bestaan buitendijkse graslanden, waarin kolken, rivierduinen en bosjes voorkomen. Omstandigheden die er toe leiden dat hier zeldzame planten als de Kievitsbloem en bijzondere vogels als de Kwartelkoning, Roerdomp, Porseleinhoen en de Zwarte Stern voorkomen. 

Van groeibriljant tot parel

Provincie Overijssel wil nog meer zeldzame kruiden en dieren de kans geven om zich langs het Zwarte Water en de Vecht te vestigen. Het gebied is een groeibriljant dat kan uitgroeien tot de Parel van Overijssel.
Het natuurinrichtingsplan wordt na de zomer met boeren en belanghebbenden op een informatiebijeenkomst besproken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.