nieuws

Samenwerking tussen gemeenten tegen alcoholmisbruik bij jongeren kan beter

Gemeenten in de regio IJsselland moeten beter met elkaar samen werken bij de aanpak van drankgebruik onder jongeren. Handhavings- en preventieactiviteiten moeten beter op elkaar worden afgestemd. Dat is een van de aanbevelingen van de evaluatie van de Drank- en Horecawet (DHW) door GGD IJsselland en hogeschool Windesheim.
Op 1 januari 2013 is een wetswijziging van de Drank- en Horecawet ingegaan die onder andere de handhaving van de wet overdraagt aan de gemeenten. Die wet is in 2014 verder gewijzigd. Onder meer de leeftijdsgrens voor de verkoop van zwak alcoholhoudende dranken is toen verhoogd van 16 naar 18 jaar. 

Hoe zit het onderzoek in elkaar?

In het onderzoek van de GGD IJsselland en Windesheim is gekeken naar het alcoholgebruik onder jongeren in de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Ook is gekeken naar de handhaving van de Drank- en Horecawet. En de mening van ouders en deskundigen is gevraagd.
Voor het onderzoek werden 10.000 jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 16 jaar ondervraagd. Ruim twintig procent van de  van de 13 en 14-jarigen wel eens gedronken. Vijf procent van de ondervraagden is wel eens dronken geweest.

Later drinken

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken is iets gestegen. Het eerste glas werd in 2015 op 15,2 jarige leeftijd gedronken. Daar staat tegenover dat jongeren van boven de 17 jaar vaker dronken zijn.

Alcoholvergiftiging bij jongeren

In de Regio IJsselland zijn vijftig jongeren vorig jaar behandeld als gevolg van overmatig alcoholgebruik. In bijna alle gevallen was sprake van alcoholvergiftiging. De gemiddelde leeftijd van deze jongeren was 16 jaar.
Omdat op de spoedeisende hulp en huisartsenpost de registratie van jongeren met letsel door alcohol onvolledig is, ligt in werkelijkheid het aantal jongeren waarbij sprake is van overmatig alcoholgebruik hoger.

Ouders

Uit het onderzoek blijkt dat drinken op jonge leeftijd steeds minder getolereerd wordt door ouders en dat ouders hier ook actiever tegen optreden. Toch pakken ouders die rol niet altijd even goed op vinden de onderzoekers. Zo weten ouders vaak niet wat kinderen doen als ze bij vrienden zijn. Ouders zijn bang dat ze daar bezwijken onder de groepsdruk en gaan drinken.
Jeugdverpleegkundige Loret Olijhoek ziet in de praktijk dat het verbieden van alcohol door ouders een positief resultaat oplevert. "Als je als jongere één of twee biertjes mag worden dat er stiekem toch drie of vier. Als ouders het verbieden worden dat er stiekem één of twee biertjes", zegt Olijhoek. Toch verbiedt maar 4 procent van de ouders het drinken van alcohol.

Hoe staan gemeenten ervoor?

Volgens de onderzoekers hebben zes van de elf gemeenten in de regio IJsselland de regelgeving op het gebied van alcohol en jongeren niet of nauwelijks omschreven. Bij drie gemeenten is dat redelijk goed. Maar twee gemeenten hebben hun regelgeving goed omschreven.
Op het gebied van preventie gaat het dus heel matig, maar op het gebied van handhaving doen gemeenten het een stuk beter. Dat is in alle gemeenten redelijk tot goed. Ook op het gebied van educatie hebben alle gemeenten het redelijk tot goed voor elkaar.
Voor ChristenUnie raadslid Johannes de Vries mag er meer gebeuren aan preventie. "Het overmatig alcohol drinken in korte tijd baart mij zorgen. In de wet is opgenomen dat je dronken moet verbieden alcohol te schenken. Daar kunnen we als gemeente, ondernemers, jongeren en ouders scherper op zijn", zegt de Vries.

Pleidooi voor betere hulp aan ouders

Volgens de deskundigen die in het onderzoek aan het woord komen, hebben ouders wel genoeg van alle adviezen die ze krijgen over alcoholgebruik bij jongeren. Informatie die ouders krijgen moet juist aansluiten op de hulpvraag. Ouders hebben juist behoefte aan hulp bij de opvoeding.
De aanpak van keten moet regiobreed plaatsvinden, waarbij gemeenten idee en informatie uitwisselen. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.