nieuws

"Groot onderzoek naar Q-koorts patiënten nodig"

Er moet een grootschalig bevolkingsonderzoek komen naar Q-koorts. De provincies Overijssel en Noord-Brabant vragen het kabinet om besmette mensen op te sporen. Een motie van de provinciale Statenfractie van de Partij van de Arbeid daartoe is met een overtuigende meerderheid aangenomen in de laatste statenvergadering.
De oproep wordt ondersteund door de stichting Q-support. Dat is de landelijke organisatie die slachtoffers helpt. Ook Q-uestion, een stichting voor mensen met Q-koorts, zet zich in om een grootschalig onderzoek op de politieke agenda te krijgen.

Besmette melkgeiten

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren op mensen kan overgaan. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte. "Het is erg belangrijk dat deze mensen worden opgespoord en behandeld voordat ze nog zieker worden of zelfs overlijden”, aldus Annemiek Wissink, Statenlid namens de PvdA.

74 dodelijke slachtoffers

Het landelijke aantal dodelijke slachtoffers van Q-koorts is onlangs bijgesteld van 26 naar 74. Naar schatting lopen nog zeker 400 Nederlanders rond met chronische Q-koorts waarvan geen diagnose is gesteld. 
Volgens Durk Meijer, arts in Overdinkel met als specialisme zoönosen (ziektes die worden overgedragen van dier op mens) zal het aantal overdraagbare dierziektes als gevolg van veranderingen in ons milieu alleen maar toenemen. "Er lopen veel mensen mensen met klachten rond als gevolg van Q-koorts. Q-koorts kan leiden tot hartklachten en kan zelfs dodelijk zijn. Daarom is het van groot belang dat we deze mensen tijdig opsporen."

Verspreiding via de lucht

Agrariër Paul Harink uit Enter heeft chronische Q-koorts. "Ik ben heel snel moe en ik heb moeite met concentratie. Doordat mijn belastbaarheid een stuk minder is, heeft dat invloed op met werk op de boerderij en in het gezin".
Hoewel Harink zelf hobbygeiten houdt, denkt hij niet dat de Q-koorts van zijn eigen dieren komen: "Het virus kan zich verspreiden via de lucht". In Twente zijn meerdere geitenbedrijven waar in 2007 Q-koorts is vastgesteld.

Groter risico

Het is niet duidelijk hoe het bevolkingsonderzoek er uit moet komen te zien. Wissink: Je kunt de bevolking in een straal rondom besmette bedrijven onderzoeken want die mensen lopen groter risico. Je kunt ook mensen in ziekenhuizen met bepaalde klachten standaard onderwerpen aan een Q-koorts onderzoek." 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.