nieuws

Zwolle wikt en weegt plan voor windmolens op bedrijventerrein Voorst

Scania, Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie hebben bij de gemeente Zwolle een plan neergelegd voor de plaatsing van drie windmolens op bedrijventerrein Voorst.
De gemeente Zwolle wil de komende maanden onderzoeken of de windmolens wenselijk en mogelijk zijn, en zo ja, onder welke voorwaarden ze geplaatst kunnen worden.
Het plan pas in ieder geval in het voornemen van de gemeente om de stad te verduurzamen, vooral waar het om de productie en gebruik van energie gaat.

Ambitie

De Zwolse truckproducent Scania Production Zwolle B.V., Windesheim en Vereniging Blauwvinger Energie hebben een voortrekkersrol in het initiatief ‘Windenergie in Zwolle’. Alle drie partijen hebben de ambitie hebben om de energievoorziening van zowel de eigen bedrijfsvoering als die van de stad Zwolle te verduurzamen.
Scania wil toewerken naar een energie neutrale productielocatie op bedrijventerrein Voorst in 2020. Windesheim heeft ambities voor een fossielvrije campus. Vereniging Blauwvinger Energie wil de afhankelijkheid van fossiele energie verminderen door duurzame energie in de stad Zwolle op te wekken. Dat wordt al gedaan met zonnepanelen in de stad. Blauwvinger Energie wil dat de Zwolse burger ook moet kunnen profiteren van windenergie.

CO2-uitstoot verminderen

Het plan voor windenergie in Zwolle past in de opgave van de gemeente Zwolle om in 2020 de (schadelijke) CO2-uitstoot met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Gebruik maken van windenergie helpt deze opgave binnen bereik te brengen. De gemeente Zwolle gaat daarom de komende maanden door middel van een verkenning zorgvuldig onderzoeken of het windmolenplan uitvoerbaar is. De gemeente organiseert binnenkort een informatieavond. Omwonenden en belanghebbenden worden hiervoor uitgenodigd. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.