nieuws

Uitslag enquête: Overijssel is tevreden met de huisartsenpost

Kritiek op de wachttijden, onbegrip over de vele vragen aan de telefoon en dokters die niet goed luisteren. De ervaringen van Overijsselaars met de huisartsenpost zijn niet overwegend positief, toch zijn we over het algemeen tevreden over het werk van de huisartsenpost.
Dat blijkt uit de enquête van RTV Oost. Bijna drieduizend inwoners van Overijssel vulden deze in. 
Van alle ondervraagden vindt 67 procent dat ze goed zijn geholpen door de dokter op de huisartsenpost. Iets meer dan de helft (53 procent) van de mensen beaamt de stelling "Mijn ervaring met de huisartsenpost prima". Bijna één op de vijf vindt van niet.

Spoedhulp in de avond- en weekenduren

Een huisartsenpost is bedoeld voor dringende hulp van huisartsen in de avond- en weekenduren. Voor de meeste Overijsselaars (60 procent) bevindt die post zich binnen een straal van tien kilometer van huis. 

Vragen aan de telefoon

Voorafgaand aan een bezoek aan de post moet de patiënt eerst telefonisch contact opnemen. Een minderheid (13 procent) van de Overijsselaars die meedeed aan de enquête, vindt de assistent aan de telefoon argwanend, afhoudend of onvriendelijk. De meerderheid, 60 procent, meldt dat ze vriendelijk, welwillend en belangstellend te woord wordt gestaan.

Wachten is een ergernis

Het wachten is wel een ergernis: als een patiënt toestemming heeft om naar de huisartsenpost te komen, verwacht hij daar ook vlot geholpen te worden. Toch geeft één op de vijf aan langer dan een half uur te moeten wachten. Acht procent zelfs langer dan een uur.
Vervelend is ook dat onduidelijk is hoe lang het gaat duren. Bijna iedereen die de moeite nam om de enquête in te vullen op de site van RTV Oost geeft aan dat ze ook tussendoor niet op de hoogte worden gehouden van de vermoedelijke wachttijd. Drie op de tien deelnemers melden dat patiënten soms voorrang krijgen, terwijl niet duidelijk is waarom dat gebeurt.

Regionale verschillen

Behalve RTV Noord (Groningen) vroegen alle regionale omroepen hun publiek naar hun ervaringen met de huisartsenpost. Dat hebben 15.500 mensen gedaan. Daaronder zijn relatief veel mensen uit Noord-Brabant en Overijssel en relatief weinig uit Noord- en Zuid-Holland. Bijna driekwart van de deelnemers gaf aan dat ze de huisartsenpost het afgelopen jaar een of meer keren hadden bezocht. Dat alles vertekent ongetwijfeld de antwoorden enigszins.
Uit de gegevens blijkt dat er regionale verschillen in beleving zijn. Friezen en Drenten zijn het meest tevreden over de huisartsenpost: zij geven in grote meerderheid aan dat ze zich goed geholpen voelen.

Limburgers en Brabanders minst tevreden

Limburgers en Brabanders zijn over de hele linie het minst tevreden: ze moeten het langst wachten, hebben daar ook het minst begrip voor en zien het vaakst patiënten voorrang krijgen, zonder dat hen duidelijk is waarom dat mag.
In Overijssel zijn we iets minder tevreden dan in Friesland of Drenthe, maar een stuk positiever dan Limburgers en Brabanders.

Geen huisarts

Overigens geeft twee procent van de respondenten aan dat ze geen huisarts hebben en eigenlijk altijd gebruik maken van de huisartsenpost. Dat ligt in het hele land ongeveer hetzelfde.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.