nieuws

Partij voor de Dieren wil spreeuwen niet afknallen, maar verjagen

Spreeuwen bedreiging voor de maisteelt
Spreeuwen bedreiging voor de maisteelt
De Partij voor de Dieren wil niet dat provincie Overijssel de jagers in Kampen een vrijbrief geeft voor het afschieten van spreeuwen. Liever ziet de fractie-voorzitter Lia van Dijk dat de provincie investeert in alternatieve verjaagmethoden. Â
De provincie heeft vorige maand ontheffing verleend aan de Jachtvereniging Kampen voor het afschieten van spreeuwen. De vogels brengen schade toe aan de maisteelt.   
Spreeuwenstand holt achteruit
Het zonder meer afknallen van de vogels is ongewenst, vindt Van Dijk. De spreeuwenstand holt sinds eind jaren zeventig hard achteruit. Er is nu nog minder dan 40% van de populatie van medio jaren tachtig over. De spreeuw is een beschermde inheemse vogel.
De provincie kan een ontheffing voor het afschieten van de vogels geven, maar moet volgens de Faunawet eerst aantonen dat voldoende preventieve maatregelen zijn genomen. Dat kan vuurwerk, angstkreten en lawaai maken zijn.

De Partij voor de Dieren wil weten van de provincie Overijssel welke verjaagmethoden al zijn toegepast en waarom die niet zouden werken. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.