nieuws

Beckum en de Beckumers: vroeger en nu

Het 750-jarig jubileum van Beckum wordt gevierd aan de hand van een verkoopakte van 20 december 1266. In deze akte wordt het dorp, toen nog Bechem geheten, voor het eerst genoemd.
Beckumers wisten dat de akte bestond, maar tot voor kort was deze nog onvindbaar. Stadsarchivaris van Hengelo, Niels Bakker, wist de akte op te diepen uit archieven in het Duitse Westfalen. In Steinfurt vond hij de documenten, die inmiddels aan de muur hangen in 't Proggiehoes van Beckum. Het zijn kopieën, maar Herman Bunte, voorzitter van de Stichting 750 jaar Beckum, is blij dat de akte is gevonden.

Verkoopakte

De akte werd opgesteld voor de verkoop van het Huis te Bechem door Werenboldi. Voor 160 ponden ging dat huis op 20 december 1266 over in handen van de commanderij der Johannieters in Steinfurt. Haaks op de Hagmolenbeek, aan de zuidzijde van Beckum, zijn grachten te vinden die mogelijk de locatie van het toenmalige Huis te Bechem aangeven. Archeologisch onderzoek door ArcheoPro moet daar meer helderheid over geven.

Honderd jaar Beckum en de Beckumers

Het Historisch Archief Beckum presenteert tegen het einde van dit jaar tevens een boek, genaamd '100 jaar Beckum en de Beckumers'. Ria Jannink uit Beckum is mede-samensteller van het boek. "Het boek is nu bijna af, maar we zijn hier al zo'n 7 á 8 jaar mee bezig." Aan de hand van foto's en verhalen geeft het boek een beeld van alle veranderingen die het dorp heeft meegemaakt.
Bekijk de video voor het hele verhaal of kijk op de website voor meer mooie verhalen van Mooi Overijssel! 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.