nieuws

Bezuinigingen treffen 30.000 monumenteneigenaren

Monumenteneigenaren moeten zelf het onderhoud betalen
Monumenteneigenaren moeten zelf het onderhoud betalen
Dertigduizend eigenaren van monumenten betalen een deel van de rekening van de kabinetsplannen om de economie en koopkracht in het land te versterken. Dat stelt erfgoedvereniging Bond Heemschut in een reactie op de Miljoenennota. Â
Minister Bussemaker en staatssecretaris Wiebes maakten op Prinsjesdag bekend dat de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere monumentenpanden per 2017 wordt afgeschaft. Het vrijvallende budget levert een bezuiniging van 25 miljoen euro op. Met het geld wordt de begroting van het ministerie van OCW sluitend gemaakt.

Opnieuw evaluatie in 2018

Het onderhoud en de restauratie van monumenten is gebaseerd op een stelsel van restauratiesubsidies, laagrentende leningen en fiscaliteit.
Voor woonhuiseigenaren gelden alleen de laatste twee mogelijkheden op een bijdrage voor de instandhouding van monumenten. Die bijdragen komen dus te vervallen. In 2018 wordt het hele stelsel opnieuw geëvalueerd, waarbij mogelijk een herziening plaatsvindt.

Geen wijziging tot aan evaluatiemoment
Erfgoedvereniging Bond Heemschut vindt dat vooruitlopend op deze evaluatie van het stelsel er geen wijziging in de fiscale tegemoetkoming aan eigenaren mag komen. Eigenaren hebben hun financiering van het monumentenonderhoud gebaseerd op deze fiscale mogelijkheden. 
Door de afschaffing van de fiscale bijdrage ziet Heemschut een achterstand in de restauratie en onderhoud ontstaan. Ook de verkoop van monumentale woonhuizen komt onder druk te staan. Daarmee komen monumenten in gevaar en worden eigenaren gedemotiveerd om zich actief in te zetten voor monumentenbehoud.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.