Nieuw ontwerp voor aanpak kruispunt Bos bij Raalte

Het nieuwe ontwerp voor kruispunt Bos in Raalte, waar de N348 en de N35 elkaar kruisen, is aangepast. Eerst zou er een kwart van een zogeheten klaverblad komen, maar nu is gekozen voor variant waarbij de op- en afritten dichter langs de N35 komen te liggen.

In het nieuwe ontwerp is de hoogte van de N35 teruggebracht naar één meter boven het maaiveld in plaats van tweeënhalve meter. De op- en afritten van de N35/N348 komen dichter langs de N35 te liggen, waardoor er minder ruimte nodig is voor de bouw van de ongelijkvloerse kruising.


N348 verlegd

Daarnaast wordt de N348 naar het oosten verlegd en de N35 naar het noorden. Hierdoor is er minder geluidsoverlast voor omwonenden en minder verkeershinder tijdens de bouwfase. Ook is er daardoor genoeg ruimte om groene natuurlijke taluds aan te leggen in plaats van betonnen constructies.

Naast de huidige Oude Zwolsestraat komt een aparte weg voor het landbouwverkeer. Hiermee zijn fietsers en landbouwvoertuigen van elkaar gescheiden.

Auto, trein en fiets
De aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35 en N348 en het spoor zorgt ervoor dat het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot kan doorrijden. Ook het fietsverkeer krijgt een veilige, vrij liggende en snelle route onder de N35 en het spoor door.

Voor het beter benutten van de auto- en treincapaciteit wordt er een nieuw carpoolterrein aangelegd. Daardoor bestaat in  het knooppunt uit te breiden met een transferium aan de noordzijde van het station voor een snelle overstap van auto naar trein.

Definitief besluit
Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten eind 2016 een definitief besluit over het ontwerp voor knooppunt Raalte, waarna begin 2017 het voorstel aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. Voor de financiering van de ongelijkvloerse kruising is de provincie in overleg met het Rijk.

De aanpak van knooppunt Raalte maakt onderdeel uit van de totale verbetering van de rijksweg N35 Zwolle-Almelo. De bedoeling van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is om de N35 om te bouwen tot een autoweg met twee keer twee rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Meer over dit onderwerp:
kruispunt Bos N35 N348 Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren