nieuws

Nederlands-Duitse hoogwateroefening in grensregio Gronau

Nederlandse en Duitse rampenbestrijders houden vandaag een hoogwateroefening in de grensregio bij Gronau.
Doel van de oefening is het verbeteren van de samenwerking in geval van een waterramp. In de nagebootste situatie moeten burgers zo goed mogelijk worden beschermd tegen de gevolgen van extreme neerslag, wateroverlast en overstromingen. 

Interne en externe communicatie

Rampenbestrijders uit beide landen doen mee aan de oefening. Het accent ligt op de interne en externe communicatie. Het is in noodsituaties van groot belang dat de uitwisseling van informatie over en weer goed verloopt.

Waterschappen

De waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel organiseren de hoogwateroefening van Nederlandse kant, samen met de veiligheidsregio's Twente en Noord- en Oost Gelderland. De coördinatie valt onder de Euregio in Gronau.    

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.