nieuws

Provincie: 'Zicht op geld voor kruispunt Bos bij Raalte, maar N50 nog niet geregeld'

Gedeputeerde Staten van Overijssel verwachten een bijdrage van twaalf miljoen euro van het Rijk voor de aanpak van kruispunt Bos bij Raalte, waar de N35 en de N348 elkaar kruisen. Een oplossing voor de N50 bij Kampen is er voorlopig nog niet.
Dat blijkt uit het gesprek dat gedeputeerde Boerman heeft gevoerd met minister Schultz van Haegen en staatssecretaris Dijksma.

Kruispunt Bos

“We zijn er nog niet”, meldt gedeputeerde Boerman over de aanpak van de kruising bij Raalte.
“Als provincie vragen we om een rijksbijdrage van zo’n twaalf miljoen euro. De minister en staatssecretaris willen samen met de regio bekijken of een rijksbijdrage geregeld kan worden door meevallers uit de aanbestedingen van andere N35-trajecten in knooppunt Raalte te investeren."
Boerman: "Dit is een mooie stap voorwaarts in het opheffen van weer een knelpunt op de rijksweg N35. Dat is goed voor de economie en de bereikbaarheid van onze steden en dorpen.”
Het Rijk verwacht voor het einde van dit jaar helderheid te kunnen geven over de hoogte van de rijksbijdrage.

N50 nog niet geregeld
Teleurgesteld is gedeputeerde Boerman over het feit dat de minister geen prioriteit geeft aan de aanpak van de N50. “Voor het verbreden van het wegvak N50 Kampen – Kampen Zuid naar twee keer twee rijstrokenweg van 100 kilometer per uur is ongeveer tien miljoen euro nodig. Vanuit de regio zijn wij bereid om ruim vijftig procent van de kosten voor onze rekening te nemen.”
De provincie Overijssel ijvert al jaren samen met de gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten, Noordoostpolder, de provincie Flevoland en het bedrijfsleven voor opwaardering van de N50 om de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid te verbeteren. Het gedeelte Kampen - Kampen Zuid is één van de drukste wegvakken van de N50, mede door de toe- en afritten van de provinciale weg N307 richting Lelystad.
Gedeputeerde Boerman: “Wij gaan er bij de Kamerleden op aandringen om de N50 wel op de prioriteitenlijst van het Rijk te plaatsen en dit te financieren met geld dat is vrijgekomen door verlenging van het Infrafonds. Een noodzakelijke investering, want met de opwaardering van de N50 in Flevoland neemt de verkeersdruk op de N50 tussen Hattemerbroek en Ramspol alleen maar toe.”

Wegbezuinigd

In 2011 is door het Rijk een onderzoek uitgevoerd naar nut en kosten van opwaardering. Hieruit kwam naar voren dat opwaardering naar twee keer twee rijstroken duidelijk meerwaarde heeft voor de doorstroming. Toen is ook besloten het project uit te gaan voeren. Het project werd in 2013 echter wegbezuinigd door het Rijk.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.