nieuws

Kampen: 'restanten oude keersluis zijn zorgvuldig gedocumenteerd'

De restanten van een oude schutsluis die gevonden zijn bij graafwerkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage aan de Noordweg in Kampen zijn zorgvuldig gefotografeerd en gedocumenteerd door Econsultancy, een gecertificeerd archeologisch bureau. Dat antwoordt de gemeente Kampen op vragen uit de politiek.
GroenLinks en SP maken zich boos dat de gevonden sluismuur uit 1868 meteen is opgeruimd om de bouw van de parkeergarage niet op te houden. De fracties hadden graag gezien dat er een zorgvuldig archeologisch onderzoek zou hebben plaatsgevonden, waarbij wellicht naar voren was gekomen dat de uitwateringssluis het waard was om behouden te blijven.

Geen reden om bouw stil te leggen

De archeoloog van de gemeente oordeelde echter dat de resten niet waardevol genoeg zijn. Er was geen aanleiding om de bouw van de parkeergarage stil te leggen.
Een bodemonderzoek vooraf in het werkgebied had geen informatie gegeven over de aanwezigheid van de sluis. Pas bij het afgraven van het terrein zijn de resten bij toeval ontdekt.

Grond is ernstig vervuild

Het fundament van de sluis blijft in de grond zitten. Het bovenste deel is deze week verwijderd voor de aanleg van de parkeergarage. De grond waar het muurwerk in steekt, is ernstig vervuild door de gasfabriek die hier in het verleden stond. Ondanks dat de gemeente terughoudend is met werken in vervuilde grond, is toch besloten tot archeologische documentatie van de sluisresten.  

Geschiedenis sluis

De uitwaterings- of schutsluis is in 1868 aangelegd gelijktijdig met de Nieuwe Buitenhaven. De nieuwe sluis verbond de Stadsgracht bij de Buitensingel met de Nieuwe Buitenhaven. In 1939 constateerde de directeur van gemeentewerken Kampen dat de deuren van de sluis aan de Noordweg aan ingrijpende reparatie toe waren. Hij stelde voor de sluis te vervangen door een duiker. In geval van droogte was de polder Broeken en Maten aangewezen was op aanvoer van water dat van deze locatie moest komen.
Na de ruilverkaveling in 1960 kon het water voor de polder Broeken en Maten uit het Veluwemeer komen en was was de polder niet meer afhankelijk van water uit de sluis bij de Noordweg. Vervolgens kon de sluis worden gesloopt en werd Stadsgracht bij de Buitensingel gedempt. Nu blijkt dat de sluis niet volledig was gesloopt.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.