nieuws

Gemeenteraad Hengelo verlaat zaal na discussie over vertrokken CDA'er Harink

Vrijwel de voltallige gemeenteraad heeft dinsdagavond tijdelijk de raadzaal verlaten uit protest tegen uitlatingen van raadslid Leo Janssen van Lokaal Hengelo.
Alle raadsfracties verlieten uit protest tijdelijk de zaal omdat Leo Janssen collega-raadslid Wiertsema ervan beschuldigde de schrijver te zijn van een smaadbrief van Johan Harink aan het adres van klokkenluider: bouwkundig adviseur Jan Beltman.

Raadsfracties woedend na uitlatingen raadslid Janssen

Alle raadsfracties vonden het ongehoord dat hij speculeerde op de briefschrijver en tegelijkertijd erkende een vertrouwelijk stuk hierover naar de Twentse Courant Tubantia te hebben gestuurd. Volgens Janssen had hij de vertrouwelijke brief 'off the record' afgegeven.
Volgens Janssen heeft hij met deze actie niet de integriteit van een raadslid overschreden. Volgens alle andere raadsleden wel. Zij verlieten korte tijd de raadszaal toen Janssen het woord had.

Gemeenteraad omarmt aanbevelingen BING onderzoek

De politiek besprak het integriteitsonderzoek naar de vroegere raadsnestor. Hij blijkt 21 overtredingen te hebben begaan bij aanpassingen op z'n boerenerf in de buurtschap Oele. De gemeenteraad heeft de conclusies en aanbevelingen van het integriteitsonderzoek omarmd. Het college van B en W zegde toe de ambtenarij in de gaten te houden bij de zorgvuldigheid van afgifte van vergunningen.
Het geplaagde raadslid Johan Harink dat twee weken geleden aftrad, ontbrak bij de beraadslagingen. 
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.