nieuws

Oud-burgemeester Alssema van Staphorst neemt in nieuw boek geen blad voor de mond

Zo doen we dat! Zo heet het nieuwe onthullende boek van oud-burgemeester Alssema van Staphorst, over zijn tijd als burgemeester van de gemeente. Alssema neemt geen blad voor de mond en dat is niet voor iedereen even prettig.
Schipperen tussen geloof en de praktijk. Bruggen slaan tussen allerlei religieuze opvattingen. Rellen beteugelen, armen om schouders heen slaan bij rampen. Alssema zegt alles. Positief en negatief, alles vanuit zijn eigen gevoel.
Alssema neemt zoals gezegd geen blad voor de mond. De titel geeft een spagaat aan. 'Zo doen we dat!', wordt vaak in Staphorst gezegd, maar lang niet altijd strookt een 'Staphorster oplossing' met wet- en regelgeving.

Rellen, rampen en hechtheid

Alssema houdt in zijn boek alle colleges tegen het licht, maar hij schrijft ook over rellen met jongeren, rampen die plaatsvonden en hoe hij die beleefde als burgervader. Hij heeft het over de hechtheid van de gemeenschap, de aversie tegen bemoeizucht van overheden en de soms rare manier van werken van sommige raadsleden die vooral kijken naar de achterban.
Het besturen van Staphorst bleek intensief en dat komt volgens Alssema door de veelheid aan opvattingen en dat komt weer doordat de kerkelijke identiteit van Staphorst heel divers is. "Je moet op eieren lopen. Je wilt geen enkele partij kwetsen. Staphorst is een moeilijk te besturen gemeente. Ik moest vaak bruggen slaan tussen verschillenden opvattingen."

'Kerk heeft het niet voor het zeggen'

De ijver van Staphorst, de bedenkelijke rol van sommige media, de rol van de kerken, alles komt aan bod. "Nee, de kerk heeft het niet voor het zeggen. De kerk heeft tot taak het evangelie te verkondigen en zich niet te bemoeien met de inrichting van de samenleving. Dat is een taak voor de politiek."
Vervolgens zegt Alssema dat 'het navolgen van Christus gevolgen heeft voor je levenswandel en dus voor de inrichting van de samenleving'.

Moeizaam functioneren B&W

In het boek komt ook het voorlaatste college van B&W aan bod, van 2010 tot en met 2014. Met daarin Jan Talen (Gemeentebelangen), Sytse de Jong (SGP), Klaas Brand (CDA) en dus burgemeester Joop Alssema. Het college functioneerde zeer moeizaam. Jan Talen ging zijn eigen weg en dat leverde twistpunten op.

Op een gegeven moment dreigde het college zelfs te vallen, maar de coalitiepartijen wilden niet dat dit gebeurde en dus moest Alssema lijmen. Met veel kunst- en vliegwerk lukte dat.

'Talen had lak aan procedures'

Volgens de oud-burgemeester had Jan Talen lak aan processen en procedures, nam hij eigenmachtig personeel aan, deed hij toezeggingen die hij niet waar kon maken, die in strijd waren met het beleid of waartoe hij niet bevoegd was. "Talen bemoeide zich te veel met de ambtelijke organisatie, hij volgde zijn eigen agenda en zorgde zo voor wantrouwen en chaos."
Overigens is er ook een pluim voor Talen. "Wel heb ik er bewondering voor dat Jan Talen veel zaken heeft losgetrokken door ijver en doorzettingsvermogen."

Talen reageert

Jan Talen reageert op de uitspraken. "Alssema kon geen leiding geven. De reorganisatie van de gemeentelijke organisatie was een bottleneck en tijdens gesprekken om de verhoudingen te verbeteren bleek dat de burgemeester en de secretaris de zaak op de klippen hadden laten lopen. Ze hadden twaalf jaar lang de zaak op hun beloop gelaten."
"Alssema was geen leider maar alleen burgervader. Hij was alleen met zichzelf bezig en durfde geen besluiten te nemen. Hij stak steeds z’n armen in de lucht als hem iets niet lukte. De reorganisatie heb ik er doorheen gedrukt. Ik moest crisismanager zijn." Talen zegt overigens zelf ook met een boek te komen over zijn ervaringen als wethouder.

Zo doen we dat! is het vierde boek van oud-burgemeester Joop Alssema. Eerder schreef hij Van Timmerman tot burgemeester en Spreken is zilver, deel 1 en 2.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.