nieuws

Voorlopig 'gewoon' voetballen op kunstgrasvelden in Wierden en Enter

Voetbalveld van kunstgras (met rubber)
Voetbalveld van kunstgras (met rubber)
De gemeente Wierden heeft laten weten dat op basis van een eigen onderzoek wordt geconcludeerd dat er voorlopig gewoon gevoetbald kan op kunstgras. In het onderzoek van de Stichting Accommodaties Wierden Enter naar de samenstelling van rubber korrels is vast komen te staan dat de hoeveelheid kankerverwekkende stoffen gering is.Â
Het gaat hierbij om de aanwezigheid van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, oftwel PAK's. Dat zou in het kunstgras van Wierdense en Enterse sportvelden verwaarloosbaar zijn. 
De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit stelt ten aanzien van rubberen tegels onder speelvoorzieningen dat wanneer de waarde van het totale gehalte aan PAK's onder de 50 mg/kg ligt, het risico verwaarloosbaar wordt geacht.
De onderzoeksresultaten van het totaal PAK-gehalte in het rubbergranulaat van de velden in Wierden en Enter geven een waarde aan tussen de 11 en maximaal 26 mg/kg. Deze resultaten geven op basis van de huidige kennis en inzichten voorlopig geen aanleiding om het voetballen op kunstgras te verbieden, aldus de gemeente Wierden.
Eind december worden de resultaten verwacht van een nieuw onderzoek van het RIVM naar het rubbergranulaat in kunstgrasvelden en in februari komen de resultaten van het onderzoek van de Europese Commissie over de effecten hiervan op de gezondheid van mensen beschikbaar. De gemeente Wierden zal dan beslissen wat er verder moet gebeuren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.