nieuws

Van Hijum: inloten van studenten bij meer technische opleidingen slecht plan

Universiteit Twente / UT in Enschede
Universiteit Twente / UT in Enschede © Universiteit Twente
Het instellen van een numerus fixus voor technische opleidingen waarbij studenten moeten worden ingeloot is geen goed idee. Dat vindt gedeputeerde Eddy van Hijum van de provincie Overijssel.
Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kondigde onlangs aan dat het aantal technische opleidingen met een numerus fixus in 2017 verdubbelt. Op dit moment geldt voor vier technische opleidingen een instroombeperking, voor het komende jaar zou dat voor acht opleidingen gelden.
De 12 provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg, vinden dat de minister een oplossing moet vinden voor het capaciteitsprobleem. Juist nu is in de regio behoefte aan goed opgeleide technische arbeidskrachten.

Ten koste van het perspectief

Eddy van Hijum, is lid van het IPO-bestuur: "Een numerus fixus voor technische opleidingen staat haaks op de ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt, en gaat ten koste van het perspectief van zowel studenten als werkgevers."
Eén van de redenen van de numerus fixus is het feit dat de technische opleidingen qua capaciteit en faciliteiten niet zijn meegegroeid met het groeiend aantal nieuwe studenten.

3-D printen

In veel regio’s is sprake van technische revolutie die zich op verschillende wijzen manifesteert. Dat gaat gepaard met een razendsnelle ontwikkeling op het gebied van onder meer ICT, robotisering, 3D-printen en nano- en biotechnologie. Dat heeft grote invloed op de structuur van de provinciale economie, de werkgelegenheid en de arbeidsverhoudingen.
De provincies zien in de regio een ‘mismatch’ tussen de vraag naar arbeid en het aanbod. Een ‘mismatch’ die zich met name in de technieksector manifesteert. Mede hierom werken de provincies in het Nationaal Techniekpact 2020 succesvol samen met het kabinet aan het vergroten van de
instroom in bèta- en technische studies.

Ongelegen

De algemene doelstelling dat 40% van de jongeren kiest voor een opleiding in de techniek komt in zicht. Een numerus fixus komt dat ongelegen.
De provincies roepen minister Bussemaker per brief op in gesprek te gaan met de technische universiteiten om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in capaciteit en faciliteiten.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.