nieuws

Steenwijkerland wil klein en goedkoop wonen mogelijk maken voor jongeren

Gemeente Steenwijkerland
Gemeente Steenwijkerland
Kleine appartementen tegen een lage huurprijs. Dat is de insteek die burgemeesters en wethouders van de gemeente Steenwijkerland kiezen om het wonen voor jongeren en één- of tweepersoonshuishoudens mogelijk te maken. De sociale huurwoningen die nu op de markt komen zijn te duur voor deze doelgroep.
Het college denkt door het verlagen van de minimale maat voor sociale huurwoningen in de woonbehoefte van jongeren te kunnen voorzien. "Een verlaging van het aantal vierkante meters zie je dan ook terug in de huurprijs", aldus wethouder Dedden. Hij gaat het plan in overleg met makelaars, wooncorporaties en zorgaanbieders verder uitwerken.

Huidig woonbeleid schiet tekort

In het concept Woonvisie Steenwijkerland 2017-2021 gaat de aandacht uit naar het aanbieden van goedkope en flexibelere woonvormen, zoals appartementen met een klein vloeroppervlakte. Niet alleen voor jongeren, maar ook voor kleine huishoudens. Het huidige beleid schiet daarin tekort.
Wethouder Dedden: "Nieuwe woningen moeten een vloeroppervlakte hebben van minimaal 75m2. Voor jongeren onder de 23 jaar zijn deze woningen te duur. Ook een- en tweepersoonshuishoudens hebben behoefte aan goedkopere en kleinere woningen. Daarom willen we het minimum terugbrengen naar 50 m2."
Voor zogenaamde zorgwoningen zou de mini­male maat van een wooneenheid in bepaalde gevallen zelfs 25 m2 kunnen zijn.

Appartementen in leeg kerkgebouw

Vooruitlopend daarop staat het college positief tegenover een initiatief om in het leegstaande kerkgebouw aan de Oostwijkstraat in Steenwijk drie kleine wooneenheden te realise­ren.  

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.