nieuws

College Staphorst: vergunning motorclub AMBC kan worden verleend

Motorclub AMBC in gemeentehuis Staphorst
Motorclub AMBC in gemeentehuis Staphorst
Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Staphorst ligt, dan krijgt motorclub AMBC in Staphorst een nieuwe vergunning. Al jaren lang wordt er in de gemeente gesteggeld over de nieuwe vergunning.
Het college wil de ontwerpvergunning binnenkort openbaar maken, waarna iedereen die dat wil bezwaar in kan dienen. Naar aanleiding van die zogeheten zienswijzen bepaalt het gemeentebestuur of de motorclub definitief een nieuwe vergunning krijgt.
De club heeft tientallen jaren gecrost op 't Wiede Gat, een terrein dat ook door de gemeente wordt gezien als de beste locatie voor een circuit. De omwonenden zijn het daar niet mee eens, omdat ze zeggen dat er sprake is van veel lawaai- en stankoverlast. De club kon sinds enkele jaren niet meer voldoen aan de voorwaarden van de huidige vergunning. Omwonenden vroegen de gemeente om te handhaven.

Wat gebeurde er toen?

De club vroeg de gemeente om de situatie te gedogen in afwachting van een nieuwe vergunning. De gemeente wilde dat niet, omdat de belangen van de omwonenden zwaarder wogen.
De gemeente bood de motorclub de mogelijkheid om een nieuwe vergunning aan te vragen. Maar om aan de voorwaarden daarvoor te voldoen, moesten er tal van maatregelen genomen worden.

Dringend beroep

Op korte termijn lukte dat niet, reden waarom de leden een dringend beroep op de gemeente deden om tijdelijk toestemming te verlenen voor de activiteiten van de club. Daarvoor kwamen ze vorig jaar zelfs met hun motoren massaal naar het gemeentehuis.
De motorclub wil de racebaan uitbreiden en herinrichten, een minicrossbaan voor de jeugd aanleggen, parkeerplaatsen realiseren en de bestaande geluidswal verhogen. Al eerder heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan de motorcrossbaan van maximaal 200.000 euro.

'Zorgvuldig gekeken'

De gemeente Staphorst heeft zorgvuldig naar de aanvraag gekeken. Er zijn meerdere gesprekken met de motorclub geweest. Inmiddels is alle
benodigde informatie aangeleverd door de AMBC en denkt de gemeente dat de vergunning verleend kan worden. Daarom heeft de gemeente een zogeheten ontwerp omgevingsvergunning opgesteld.
Als de gemeenteraad akkoord gaat met de ter inzagelegging, wordt de ontwerp omgevingsvergunning gepubliceerd en kan iedereen een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit om de vergunning te verlenen.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.