nieuws

'Gemeenteraden kunnen resultaten Stadsbank Oost-Nederland niet beoordelen'

Het rapport Schulddienstverlening nader bekeken
Het rapport Schulddienstverlening nader bekeken
Gemeenteraadsleden kunnen niet beoordelen of cliënten van de Stadsbank Oost-Nederland (SON) goed genoeg worden geholpen door de stadsbank. Gemeenteraadsleden hebben te weinig informatie over de resultaten van de stadsbank.
Dit concluderen de gezamenlijke rekenkamercommissies van Almelo, Borne, Enschede en Hengelo naar aanleiding van een onderzoek naar de schulddienstverlening door de stadsbank in diezelfde gemeenten.

Geen inzicht

De gemeenteraad ontvangt zowel van de stadsbank als van het college van B&W jaarlijks informatie over de bedrijfsvoering, maar daaruit wordt niet duidelijk of mensen met schulden financieel zelfredzamer worden en blijvend schuldenvrij zijn.
Ook het “dubbele-petten-probleem” vormt een belemmering. Wethouders zijn vaak niet alleen portefeuillehouder schulddienstverlening maar zitten ook in het bestuur van de stadsbank. Dat is niet goed voor de informatieoverdracht aan de gemeenteraad. 

Tussen wal en schip

Niet alleen informatiegebrek bij gemeenteraden is een probleem, concluderen de rekenkamers. Ook door geldgebrek bij de SON en weinig invloed op het beleid van gemeentes, valt een deel van de inwoners met schulden tussen wal en schip.
Dan gaat het onder meer om zzp’ers die niet in aanmerking komen voor de diensten van de SON en inwoners die zich niet blijvend financieel kunnen redden.
Om de problemen op te lossen, doen de rekenkamers een aantal aanbevelingen. Zo adviseren zij om de stadsbank, met alle deskundigheid in huis, meer invloed te geven op het beleid. Vrijwilligers moeten meer en betere ondersteuning krijgen. Ook moeten die vrijwilligers een beter beeld hebben van de omvang van de schuldenproblematiek en de bereikbaarheid van inwoners met schulden.

Gemeenschappelijke regeling

De Stadsbank Oost-Nederland is een gemeenschappelijke regeling waaraan 22 gemeenten deelnemen, waarvan 14 in Twente en 8 in de Achterhoek. Deze gemeenten leggen de uitvoering van de schulddienstverlening voor hun inwoners bij de stadsbank neer.
De meeste betrokken gemeenten werken momenteel aan een nieuw Beleidsplan Schuldhulpverlening voor de periode tot 2020. De conclusies en aanbevelingen van de rekenkamers kunnen daarin nog worden meegenomen.

Primeur in Twente

Het is voor het eerst dat de rekenkamercommissies in Twente samenwerken op deze schaal. Volgens de voorzitter van de Enschedese rekenkamercommissie, Cor Boom, is samenwerking belangrijk, omdat steeds meer gemeentelijk beleid wordt uitgevoerd in samenwerking met andere gemeenten. Dat geldt bijvoorbeeld voor jeugdzorg en de afvalverwerking.
De rekenkamers zetten hun samenwerking voort en hopen dat andere Twentse rekenkamers aanhaken bij een volgend onderzoek.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.